[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Roman Vainer: Byli bychom nejšťastnější, kdyby o CzechTeku nikdo nemluvil


2006-07-25, 19:57:47 • Média
CZECHTEK 2006
(David Kasl, Petr Matějček, týdeník Euro, 24. července 2006)


Bude to zase maso?

CzechTek je o. k. Jen by měl proběhnout dál od místních usedlíků. Dál od chráněných živočichů. Dál od těch účastníků, kteří jeho smyslu nerozumějí. Dál od populistických politiků. A nemělo by se o něm tolik psát.

Mazec 2005. Louka u Mlýnce na Tachovsku. Řežba mezi policií a účastníky festivalu se přenesla na politickou scénu, v Praze se demonstrovalo proti policii a vládě.

Idyla 2006. Louka ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Organizátoři, policie i armáda si pochvalují, jak příprava letošního CzechTeku pěkně klape.

„Události minulého roku nás poprvé donutily sdružit soundsystémy v právní subjekt, občanské sdružení. Tím jsme zákonem chráněni před státními orgány,“ říká zástupce Sdružení českých soundsystémů – Aliance 23 Roman Tomáš Vainer. „Ministr Karel Kühnl nám po těch zvěrstvech nabídl pomoc při další organizaci.“

To je významná změna. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek připomíná, že armáda mohla nabídnout CzechTeku svůj pozemek až po 1. lednu letošního roku: „Tehdy byl totiž novelizován zákon o ozbrojených silách, který umožnil využití vojenského výcvikového prostoru k zabezpečení kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských aktivit, pokud ministr rozhodne, že je to ve veřejném zájmu.“

Než aby se akce konala nelegálně a docházelo k protestům a bitkám, rozhodlo se ministerstvo vyjít technařům vstříc a se sdružením Aliance 23 podepsalo 14. června smlouvu o pronájmu padesátihektarového pozemku ve vojenském újezdu Hradiště. „Za pozemek ručí pořadatelé,“ upozorňuje Pejšek, „do 21. července stihli doložit, že mají uzavřené smlouvy na zdravotnické a další logistické zabezpečení akce, že zajistí odvoz a likvidaci odpadků a uvedou prostor do původního stavu. My jim pomůžeme s regulací dopravy.“
Nájem byl sjednán na dobu od 24. července do 7. srpna za poplatek 24 tisíc korun. Podle Pejška jde o obvyklou cenu, za kterou Vojenské lesy a statky pronajímají lesní půdu, a celou částku již organizátoři zaplatili. Potud idyla.
„Základní myšlenka uspořádat CzechTek ve vojenském prostoru je v pořádku, proti czechtekářům nic nemám,“ prohlašuje právník Radan Večerka, předseda sdružení obcí kolem Doupovských hor Vladař. „S Peterem Dellamáriou (přednostou Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště, který na základě rozhodnutí ministra obrany zpřístupnil civilní veřejnosti část území vojenského újezdu – poznámka redakce)máme dobrý vztah. Proto mě naštvalo, že nikdo nejednal předem se starosty okolních obcí. O všem jsme se dozvěděli až poté, co ministr oznámil, že jedná o smlouvě s organizátory CzechTeku.“
„Obce jsme skutečně začali průběžně informovat až po uzavření smlouvy,“ potvrzuje Pejšek z ministerstva obrany, „starostům vysvětlujeme, že se jedná o vojenský pozemek a že obyvatelé okolních obcí budou akcí dotčeni minimálně.“ Až na pravděpodobné problémy s dopravou, kterou bude armáda regulovat společně s Policií ČR.
„Zabezpečit plynulost silničního provozu je náš prvořadý úkol,“ říká Pavel Hanták z tiskového oddělení Policejního prezidia, „nejen z pohledu přijíždějících, ale i obyvatel sousedních obcí, aby se nestalo, že jim budou parkovat auta před garážemi.“ Policie bude již na hranicích rozdávat zahraničním účastníkům vícejazyčné letáčky s vyznačenou trasou, aby zbytečně nebloudili. Pět tisíc letáků s detailní mapkou příjezdových cest z nejbližšího okolí na pronajatý pozemek vytiskne i ministerstvo obrany. Ve veřejném zájmu.
Večerka ale pochybuje: „Nevěřím, že vše proběhne tak hladce. Vím, co znamená uspořádat vesnickou slavnost o dvou stech lidech. A tady půjde o zvládnutí několikatisícového davu.“ Podle Hantáka z Policie ČR není jisté, kolik policistů bude na zabezpečení plynulosti dopravy vyčleněno: „Služba dopravní policie bude samozřejmě posílena, ale konkrétní počet a rozmístění dopravních i pořádkových sil budeme řešit operativně podle momentální situace.“ K dispozici bude i vrtulník, který bude celou trasu monitorovat. „Úzce spolupracujeme nejen s armádou, ale také s integrovaným záchranným sborem,“ pokračuje Hanták. „Pakliže se něčeho můžeme právem obávat, jsou to v tomto počasí požáry.“ Toho je si vědoma i armáda. Podle Pejška proto bude na akci vyčleněna asi stovka vojáků, kteří se budou podílet na regulaci dopravy, ale hlavně dohlížet na to, aby účastníci party nepronikali do území vojenského újezdu, kam civilní osoby nesmějí. Další vojáci budou připraveni v záloze, například právě pro případ požáru, v místě je vojenská lékařská posádka a nedaleký Sedlecký rybník bude střežit poříční oddíl se záchrannými čluny.
Okolním obcím nevadí jen to, že jimi budou po úzkých přístupových cestách projíždět tisíce automobilů. „Z hlediska ochrany obyvatel je to horší místo než loňský Mlýnec, kde byl nejbližší baráček 4,5 kilometru,“ stěžuje si právník Večerka. „Tady nejbližší lidé žijí vzdušnou čarou kilometr od místa konání. V Mašťově je domov důchodců, dětský domov a ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy. Jsou tu proto, že se jedná o krásný a klidný kout krajiny.“
Starostka obce Radonice Věra Vernerová a starosta Mašťovic Josef Slunéčko iniciovali protestní petici, kterou s několika desítkami podpisů zaslali ministerstvu obrany. V odpovědi ministra obrany Karla Kühnla na petici se mimo jiné uvádějí jiné vzdálenosti, než o jakých mluví Večerka. Že nejbližší zástavbou jsou obce Kadaňský Rohozec (dva kilometry), Vojnín (2,5 kilometru) a Mašťov (tři kilometry). „Snažili jsme se, aby prostor nebyl na kopci a zvuk se tolik nerozléhal,“ obhajuje stanovisko obrany Pejšek, „louka leží v dolíčku zastíněném stromy a na žádnou stranu z ní nedohlédnete ke stavení.“
„Soundsystém, se kterým přijedeme my, bude mít hlasitost kolem 111 decibelů,“ počítá Vainer z organizátorského sdružení Aliance 23. „Letos by se mělo sjet kolem stovky soundsystémů, když jsme počítali celkový výkon, vyšlo nám zhruba tisíc kilowatů. To odpovídá asi trojnásobku koncertu velikosti Michaela Jacksona na pražské Letné.“ Podle organizátorů se hluk z aparatur šíří do vzdálenosti dvou až tří kilometrů, pokud má v cestě nějakou přírodní překážku. „Je věcí organizátorů, aby reproduktory mířily do neobývané části vojenského újezdu,“ uvádí ministerstvo obrany na svých internetových stránkách. Večerka se ale domnívá, že obyvatelé okolních vesnic se po dobu konání CzechTeku nevyspí.
Je i z tohoto důvodu policie připravena na případné problémy ze strany místního obyvatelstva? „Nepředjímal bych, co by se mohlo stát,“ reaguje Hanták z policejního prezidia, „naším úkolem ale bude snažit se případný ,napnelismus‘ korigovat a řešit na místě.“ Večerka ovšem varuje, že již během podepisování petice se lidé začali bouřit: „Mezi místními panují určité názory, jak situaci řešit. Pár chlapů na to tady chce jít radikálně a dělat určitá zábranná opatření technického charakteru. Jde o typicky vesnický způsob, ale nemůžu prozradit jaký. Jsem sám zvědavý, jestli to udělají.“ Předpokládaný hluk vadí i ochráncům přírody. „Umístit party do vojenského prostoru není špatný nápad,“ míní ředitel kanceláře Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Jenže Doupovské hory byly vyhlášeny ptačí oblastí v evropské soustavě Natura 2000, mimo jiné zejména pro ochranu vzácného chřástala polního. „Podle odborného stanoviska státní Agentury ochrany přírody a krajiny se na pronajatém území vyskytují i další přísně chráněné druhy, například strnad luční, pěnice vlašská, bramborníček černohlavý nebo ťuhýk obecný,“ vypočítává Stýblo.
Problémem je, že v době konání CzechTeku bude většina z uvedených ptáků vyvádět mláďata. „Vojenská cvičení je tolik neohrožují,“ vysvětluje Stýblo, „technoparty ale znamená souvislý hluk, kvůli němuž dojde k přerušení komunikace mezi mláďaty a rodiči na příliš dlouhou dobu. A to se netýká jen pronajatého území, zvuk se bude samozřejmě šířit i mimo jeho hranice.“ Chřástal podle něj možná vyvést mláďata stihne, po čtyřech dnech od opuštění hnízda už se krmí sama a rodiče je jen vodí. U ťuhýka se ale rodiče o mladé starají více než měsíc po opuštění hnízda a navzájem se neuslyší. Možným řešením by podle Stýbla bylo posunutí termínu.
„Vojáci nám řekli, že chřástal žije u Sedleckého rybníku, dva kilometry od konání akce, a že se tam nesmíme koupat,“ říká Vainer z pořadatelského sdružení. „Podobný případ nastal u jednoho z minulých CzechTeků, tam zase poblíž sídlilo společenství šesti syslů, které prý vyhubíme. Když ale ochránci přišli několik týdnů po akci sysly přepočítat, bylo jich tam o dva více.“
Stýblo z Českého svazu ochránců přírody spatřuje neštěstí především v tom, že ministerstvo podepsalo smlouvu dříve, než proběhla řízení podle zákona o výjimkách z ochranných podmínek těchto druhů. „Je pravda, že správní řízení o výjimce probíhala až po podpisu smlouvy,“ potvrzuje Pejšek z ministerstva obrany, „ještě před ním jsme ale samozřejmě posuzovali všechna pro i proti, a kdybychom měli jakékoli pochybnosti, co se ekologických dopadů týká, tak bychom ji nepodepsali. V posudku, který jsme dostali od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – nejednalo se tedy o stanovisko armádních ekologů – se mimo jiné praví, že za dodržení stanovených podmínek, mimo jiné té, že se akce bude konat po 15. červenci, ,lze významně negativní vliv akce vyloučit‘.“
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody v ČR, 18. července výjimku ze zákazů pro zasahování do přirozeného vývoje, zejména rušení zvláště chráněných druhů živočichů po dobu konání festivalu povolil. Organizace CzechTeků probíhala do loňského roku živelně, jen na základě dohody mezi soundsystémy, vhodný pozemek hledal každý rok někdo jiný. „Chtěli jsme, aby letos festival proběhl pozitivněji než vloni,“ říkají zástupci Aliance 23 Roman Tomáš Vainer a Tomáš Pixa. „V otázce spolupráce s armádou jsme se ale začali názorově rozcházet i v užším jádru, přestože jinak máme na spoustu věcí stejný názor. Není to ale tak, že by někteří toužili po střetu s policií nebo to brali jako adrenalinový sport. Jediné, co chtějí, je klid. Pokud se totiž bude CzechTek ubírat tímto směrem, bude stále masovější a vzdálí se původnímu poselství.“ Podle Honzy, člena jednoho ze soundsystémů, je CzechTek především o sjednocení lidí: „Je to otevřená společnost, sejdou se tam dělňasové i inťoši, liberálové i anarchisti. Znám dokonce kluky, kteří jsou silně věřící a berou to jako cestu k bohu – v neděli v jedenáct prostě vypnou soundsystém a jdou do kostela.“ Podle něj všechny spojuje myšlenka DIY čili Do It Yourself: „Nespoléhat se na to, že někdo přijde a něco ti vnutí. Snažit se dělat vlastní muziku, mít vlastní distribuční kanály, snažit se, aby se na tom přiživovalo co nejméně lidí. Je to snaha udělat autonomní ostrůvek uprostřed té šílenosti, ve které žijeme.“
„V začátcích šlo o spojení hudby a vědomí, o stavy blížící se šamanismu,“ vzpomíná Vainer. „V současnosti se ale této akce účastní čím dál větší kvantum lidí, kteří už o tyto prožitky nestojí. Dnešní generaci chybí rozhled a vidí v tom hlavně mejdan.“ Myslí si, že původní myšlence uškodila nejvíce přílišná medializace: „Je nám jedno, kolik přijede lidí. Jde o setkání soundsystémů a byli bychom nejšťastnější, kdyby o CzechTeku nikdo nemluvil. Stal se ale věcí veřejnou a noví návštěvníci o duchu festivalu nic nevědí. Jak mi řekl jeden kamarád, vytvořili jsme scénu a nová generace ji zkonzumovala.“ Vainer také soudí, že východiskem by bylo CzechTek zrušit nebo změnit termín a udělat ho v menším měřítku striktně ilegální někde úplně jinde. „Což by byl problém, protože média mají okurkovou sezonu a nemají nic jiného na práci než řešit co, jak a proč, takže takhle už to udělat nejde,“ podotýká Pixa. Policie však s variantou, že část technařů na oficiální festival nepřistoupí a uspořádá svůj paralelně na jiném místě republiky, počítá. „I v tomto případě jsme schopni akci zabezpečit,“ upozorňuje Hanták z Policejního prezidia. Tak zní varování organizátorů zveřejněné na stránkách www.freetekno.cz. „Na CzechTek se nabaluje neskutečné množství prodejců všeho druhu,“ říká Roman Tomáš Vainer, „letos ale mají smůlu, máme řádně pronajatý pozemek a neumožníme jim na něj přístup.“ Podle výzvy organizátorů na www.freetekno.cz zaplatí soundsystémy příspěvek na zajištění akce ve výši tří až čtyř tisíc korun. A prodej občerstvení představuje pro soundsystémy v podstatě jediný zdroj příjmů.
Svou zkušenost s prodejem občerstvení během jednoho z minulých ročníků CzechTeku popisuje Milan, dnes majitel restaurace v centru Prahy: „Přítelkyni oslovil jeden ze soundsystémů, kterému chybělo výčepní zařízení na pivo. Půjčil jsem ho s tím, že si u nich otevřu stánek. Nakoupili jsme v Makru nejlevnější klobásy za 2,50 koruny, hořčici a chleba – jedna porce vyšla na pět korun, prodávali jsme ji za dvacku. Kamarád sice říkal, že musel klobásu vyhodit, protože chutnala jako z polystyrénu, ale brzy se rozkřiklo, že jsme nejlevnější. Po třech dnech jsme všechno prodali, asi sedmdesát kilo jich bylo, a litovali, že jsme toho nevzali víc. Když jsme odjížděli, přijela k louce dodávka a prodávala vodu Aero – v nákupu kolem dvou korun – za padesát.“
A drogy? „Ty jsou všude v této republice a prodávají je jednotlivci, nikoli soundsystémy,“ oponuje tomuto rozšířenému názoru Vainer. „Troufám si říct, že pokud by se některý soundsystém profiloval tak, že vyloženě žije z prodeje drog, byl by vyobcován,“ doplňuje Pixa. Vainer však zároveň přiznává, že drogy k technařské scéně patří neoddělitelně. Tedy THC a LSD.
Policie ani armáda nepočítají s tím, že by se během festivalu pohybovaly na pronajatém pozemku. „Samozřejmě za předpokladu, že tam nedojde k páchání trestné činnosti,“ upozorňuje za policii Hanták.
Že jsou tisíce příznivců techna příležitostí k výdělku, již pochopili i někteří obyvatelé okolních vesnic. Hasiči z Mašťova chtějí navařit guláš, majitelé hospod a obchodů se chystají předzásobit a případně mít otevřeno nonstop. Je to obrovský výdělek pro obce, prodejce,“ tvrdí Vainer, „benzinky prodají desetinásobek všeho.“

Foto popis| 30. ČERVENCE 2005. Začalo to nevinně. Po policejním zásahu proti patnácti tisícovkám účastníků festivalu CzechTek 2004 u Boněnova na Tachovsku, kdy policie zasáhla na základě trestního oznámení od nájemce pozemku, se technaři vydali legální cestou. Zástupci soundsystémů uzavřeli smlouvu s majitelem louky u obce Mlýnec. Jenže policie většině účastníků znemožnila přístup na místo konání zablokováním příjezdových cest. A poté na tisíc policistů – po výzvě k opuštění pozemku – použilo k vytlačení asi pěti tisíc těch „šťastnějších“ účastníků vodní děla, slzný plyn a další donucovací prostředky. Doposud bylo obviněno devět technařů, se sedmi z nich proběhlo soudní líčení, policista není stíhán žádný.

Foto popis| 28. ČERVENCE 2006. Na této louce již tento pátek vystřídají armádu technaři. Po loňských událostech se organizátoři obrátili na ministra obrany Karla Kühnla, zda by jim armáda nevyšla vstříc. Zástupci Sdružení českých soundsystémů 14. června podepsali s ministerstvem obrany smlouvu o pronájmu části vojenského újezdu Hradiště. Podpis smlouvy ovšem vyvolal vlnu protestů ze strany obyvatel okolních obcí, pobouřil ochránce přírody a rozdělil samu technařskou scénu. Armáda i policie si ale dosavadní spolupráci s organizátory festivalu pochvalují. Na místo, kde do 20. července tábořilo několik set vojáků čtvrté brigády rychlého nasazení, by se mělo sjet několik desítek tisíc příznivců techna.

Foto popis| Trénují. Na louce u Balkové na Plzeňsku letos 17. května více než 1200 policistů a studentů policejních škol nacvičovalo zásah při velké nepovolené akci typu CzechTek. Mimo jiné prověřovali novou taktiku policistů a vyzkoušeli dokonalejší způsob dokumentace činnosti účastníků i policistů. Zároveň vylepšili způsob řízení s přenosem obrazu z vrtulníku do řídicího štábu i systém spojení.

Foto popis| Projedou? Na hlavní příjezdové cestě z Mašťova se dvě auta vedle sebe vejdou, ale zvlášť široká silnice to rozhodně není. Armáda otevře i nepoužívanou panelovou tankovou cestu. „Jenže ta je rozbitá a zarostlá, hlavní nápor půjde přes nás,“ obává se starosta Mašťova Josef Slunéčko.

Foto popis| Problém ptactva míří do Bruselu. Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody připravuje stížnost k Evropské komisi: „Za ochranu vyhlášených oblastí ochrany ptáků i evropsky chráněných druhů odpovídá Evropské unii stát. Bude to tedy Česká republika, která bude muset Evropské komisi obhájit, proč se při ochraně ptačích území i při ochraně chřástala polního zachovala poněkud macešsky.“

Foto popis| Rachot bude. Radan Večerka, předseda sdružení obcí Vladař, se domnívá, že z hlediska ochrany obyvatel bylo vybráno horší místo než vloni: „CzechTek proběhne na náhorní plošině. Každý tank, který tamtudy projede, je v obcích slyšet. A teď tam bude mnohem větší rachot.“

Foto autor| FOTO: archiv, ČTK, Martin Pinkas, Jan Rasch, Týden / ILUSTRACE: Ri. Co

O autorovi| DAVID KASL (david.kasl@euro.cz), PETR MATĚJČEK (petr.matejcek@euro.cz)
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: