[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Policie ČR: Veříme, že letošní CzechTek proběhne v atmosféře tolerance a spokojenosti (mvcr.cz)


2006-07-26, 18:34:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Policejní opatření – služba veřejnosti
(kpt. Pavel Hanták, mvcr.cz, 26. července 2006, 10:55)


Policie ČR je připravena zabezpečit plnění úkolů v rámci policejního opatření „Koncert“ v duchu poslání policejní práce – sloužit veřejnosti. Stopadesát až dvěstě policistů je denně připraveno dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a „sloužit“ obyvatelům přilehlých obcí.

O tomto víkendu proběhne ve vojenském prostoru Hradiště avizovaná technoparty CzechTek 2006. Policie ČR podnikla v přípravné fázi řadu potřebných kroků k tomu, aby byly minimalizovány případné komplikace v dopravě při příjezdu účastníků a byl zajištěn zvýšený výkon hlídkové služby pořádkové policie v přilehlých obcích v průběhu akce. Zástupci Policie ČR se zúčastnili řady jednání jak s Armádou ČR, tak s pořadateli akce. Společná jednání proběhla i se starosty dotčených obcí. Se všemi zainterosavanými stranami je policie v úzkém kontaktu a zástupci Armády ČR budou tvořit i součást řídícího štábu policejního opatření.

Pořadatelé letošního ročníku CzechTeku mají řádně pronajatý pozemek a smluvně se zavázali splnit podmínky k dodržování zdravotně hygienických, ekologických, protipožárních a bezpečnostních předpisů. Své závazky pořadatelé plní a Policie ČR nemá žádný důvod domnívat se, že by se tato situace změnila.

(…)

Zaznamenali jsme již v tisku tvrzení, že „proti sobě“ budou stát stejní lidé na obou stranách jako při loňském CzechTeku. Tuto interpretaci důrazně odmítáme, protože evokuje ničím nepodložený a realitě se naproto vymykající předpoklad, že se Policie ČR nebo účastníci akce chystají na konfrontaci. Policisté budou zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a provádět běžnou hlídkovou službu v přilehlých obcích. Plnit budou tedy své úkoly jako kterýkoliv jiný den na kterémkoliv místě v České republice pouze s tím rozdílem, že každodenní výkon služby byl vzhledem k předpokládanému počtu návštěvníků akce početně posílen.

První společné setkání s novináři je naplánováno na čtvrtek 27. července 2006. V tiskovém středisku, které se bude nacházet v budově Obecního úřadu Mašťov, vás rádi uvítáme v 18. 00 hodin na briefingu, kde zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na spolupráci s médii a věříme, že informace, které vaším prostřednictvím získají občané, budou relevatní. Nechystáme se „na střet“, budeme dělat svou každodenní práci. Nemáme důvod se domnívat, že by letošní CzechTek neměl proběhnout v atmosféře tolerance a spokojenosti na všech stranách.

celý text na: ..:. mvcr.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: