[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

CzechTek na rozhraní světů (Respekt)


2006-08-1, 17:18:59 • CzechTek
Proti vysokým plotům
(Evžen Hanke, Respekt, 31. července 2006)


CzechTek se vždy snažil nějakým způsobem zůstat jakousi branou na rozhraní světů – legálního a nelegálního, organizovaného a neorganizovaného, racionálního a iracionálního, světa konzumního a světa magického. Nebyl to nikdy ani bezduchý mejdan, ani zcela přísný formální rituál, nebyla to ani promyšlená investice – ale ani provokativní politické shromáždění anarchistů.

Poprvé se CzechTek bude konat na místě, které mu našel a bezplatně nabídl stát. Jak to technaři vnímají? Coby průlom dokazující vstřícnost zdejších úředníků a politiků, nebo jako ztrátu kouzla ilegálnosti?

Z řad freetekno komunity letos zaznívá řada kritických připomínek k tomu, co se z jejich každoročního setkání pravděpodobně letos stane. Ale spíše než o nějaké rozdělení komunity na několik nesmiřitelných frakcí jde o individuální pochybnosti. Existují sice případy jednotlivých radikálnějších soundsystémů, které letos údajně účast na státem organizovaném CzechTeku demonstrativně odmítají, a místo toho vyhlašují např. cestu na východ, ale přesto se dá očekávat, že řada soundsystémů se kompromisní akce nakonec zúčastní.

Vloni se zdálo nezbytné vysvětlit nejširší veřejnosti, že CzechTek nebyl nikdy primárně koncipován tak, aby nevyhnutelně muselo dojít k bitce s policií – ale spíš jako velký svobodný mejdan, na kterém se setkají lidé ze všech koutů Evropy a několik dní jednoduše vytvářejí a sdílejí určitý zvláštní společný prožitek. Letos se ale ozývají i jiné hlasy – a ty zdůrazňují, že CzechTek nejenže nikdy neměl být politickou demonstrací, nevyhnutelně směřující ke střetům s většinovou kulturou, ale že nemělo jít ani o bezduchý mejdan: že toto setkání mělo vždy řadu rituálních aspektů a že konzumní přístup mladší generace je pro něj stejně zničující jako sabotáž ze strany policie.

Narušená anonymita

Soundsystémy budou pravděpodobně letos obviňovány ze zavinění nejrůznějších negativních jevů. Budou ale tato obvinění oprávněná? Technaři jistě nechtěli svoji akci pořádat někde, kde dojde k ohrožení živočišných druhů, kterým hrozí vyhynutí. A nejsou pravděpodobně nadšeni ani z přísného vymezení prostoru, ve kterém se účastníci budou smět pohybovat, ani z masivní medializace celé akce. Zatímco ostatní festivaly nejrůznějších žánrů „hlasité hudby“ spíše řeší otázku, jak dosáhnout co největší propagace, CzechTek letos stojí před přesně opačným problémem: řeší otázku svého utajení. Živočišným druhem, který rozhodně není ohrožen vyhynutím, je totiž takzvaný „chlastal polní“. Přitom přemnožení chlastala vede často ke zhroucení ekosystému a k masovému vymírání ostatních, méně průbojných živočišných druhů. Přestože chlastalové obvykle dávají přednost polím oploceným, snáze dostupným a celkově lépe přizpůsobeným jejich specifickým potřebám a vkusu, jejich výskyt v zásadě nelze vyloučit na žádné z letních akcí, o kterých se půl roku předem zmiňují všechny hlavní deníky, týdeníky i zpravodajské relace v televizi a v rozhlase.

Slabí a nejistí

Akce, kterou na přímý pokyn ministra vnitra zajišťuje armáda a kterou budou jistě velice přísně a kriticky monitorovat média i jiní pozorovatelé, má daleko k původní myšlence předpokládající vznik tzv. Temporary Autonomous Zone – místa, kde dočasně přestávají platit stresující a v některých případech určitě samoúčelná pravidla a omezení naší civilizace. Takové myšlenky o možnosti podobného dočasného zrušení pevně stanovených pravidel a konvencí přitom ani nelze pokládat za zvlášť nereálně utopické a anarchistické. Ani několikadenní existence takového samosprávného lidského společenství přece ještě nedokazuje, že by podobné společenství mohlo stejně fungovat i celé týdny, měsíce nebo léta. Jak slabí a nejistí musí být ti, kteří se bojí několikadenní svobodné existence odlišného společenství – a vidí v něm zásadní zpochybnění a trvalé ohrožení svých pečlivě budovaných každodenních životních jistot a hodnot!
Nicméně letošní akce se duchu neformální samoorganizace do značné míry vzdálí. Řada účastníků bude tiše předpokládat, že zodpovědnost za celou akci ponese někdo jiný – ať už ti, kteří pozemek pronajímají, nebo ti, kteří si ho pronajímají.
Teknival nikdy neusiloval o konfrontaci a konspiraci, ale byl k ilegalitě a utajení spíše donucen okolnostmi. Říká se, že policie už předem zastrašovala majitele pozemků, kteří by byli ochotni svůj pozemek pro tuto akci zapůjčit. Že ti prý byli varováni, že ponesou odpovědnost za všechny přestupky, ke kterým při pořádání takové akce nevyhnutelně dojde – počínaje překročením hygienických norem týkajících se např. hlasitosti hudební produkce. Na druhou stranu – neorganizovaný a neformální charakter akce také lákal v minulých letech celou řadu zahraničních soundsystémů – a pokud by došlo k plné legalizaci a komercionalizaci festivalu, zřejmě by pro tyto zahraniční účastníky přestal být atraktivní, takže by zmizel onen duch multikulturní výměny a mezinárodního setkávání. Ale zorganizovat festival, který se obejde bez plotů a sponzorů, to není jednoduché.

Obraz nepřítele

CzechTek se vždy snažil nějakým způsobem zůstat jakousi branou na rozhraní světů – legálního a nelegálního, organizovaného a neorganizovaného, racionálního a iracionálního, světa konzumního a světa magického. Nebyl to nikdy ani bezduchý mejdan, ani zcela přísný formální rituál, nebyla to ani promyšlená investice – ale ani provokativní politické shromáždění anarchistů.
Vloni došlo k odchylce od této magické rovnováhy směrem k jednomu z možných extrémů: k násilí a konfrontaci. Brutalita policie určitě překvapila i ty, kdo konflikty vyhledávají jako svého druhu adrenalinový sport. I tito lidé byli zřejmě zaskočeni tím, že osobně zažili, jak je policie schopná se chovat, když má pocit, že není pod přísnou kontrolou místního obyvatelstva a médií, jako tomu bývá v případě různých pouličních protestů a střetů. A i jim musí být jasné, že další eskalace násilí v případě pořádání dalších zcela ilegálních akcí tohoto rozsahu by atmosféru každoročního setkání zřejmě zničila úplně a definitivně. Extrémy často rodí svoje protiklady – takže asi jen málokoho překvapí, že letos účastníci zažijí pro změnu extrém opačný.
Pokud by letošní státem schválené či přímo zorganizované setkání technařů mělo být interpretováno tak, že jde o vítězství každoročních kritiků akce, kterým ležela v žaludku neorganizovanost, decentralizace a určitá neochota pořadatelů vše předem projednávat do posledního detailu s úřady – bylo by to smutné. Tito kritici by si měli uvědomit, že naopak loňský ročník ukázal, že ani policie občas není tak docela pod kontrolou občanů – a že si stejně jako technaři někdy dělá tak trochu, co se jí zachce, a snaží se pak zbavit odpovědnosti za svoje chování. Že potřebuje jasný obraz nepřítele, kterým by zdůvodnila svoje výdaje.
Z názorů, které zaznívají z řad nezávislých komunit před letošním „vojenským cvičením“, vyplývá, že technaři si to takhle nepředstavovali. Podoba, kterou jejich setkání letos získá, jim byla v podstatě nadiktována násilím, shora. Letošní ročník by tak doufejme mohl být do jisté míry nouzový, výjimečný – jeho smyslem by snad mohlo být ukázat, že řada lidí nevyhledává neorganizované festivaly bez plotů, pokladen a dalšího masivního komerčního zázemí nutně jenom kvůli konfrontaci, ale spíše kvůli celkové atmosféře, kterou svobodné setkání probíhající bez striktních pravidel, předpisů a organizátorů vytváří. Pokud se majitelé různých od civilizace dostatečně odlehlých pozemků přestanou bát svoje lesy a louky dočasně pronajímat na podobné akce, tak už nebude existovat nejmenší důvod k tomu, aby podobné teknivaly napříště probíhaly pod záštitou nějakého ministerstva. Ve srovnání s řadou jiných projevů civilizace, jako jsou třeba továrny, dálnice nebo lyžařské vleky, je škodlivý vliv těchto akcí omezený v čase – a řada občanů bude jistě souhlasit s tím, že pokud nedojde k trvalému poškození majetku a přírody, je zbytečné je jakýmkoli způsobem shora regulovat.

Možná inspirace

Letošní ročník jediného velkého free festivalu v téhle zemi asi nebude vyhovovat všem myslitelným zájemcům o tento typ prožitku. Doufejme ale, že i částečný úspěch jedné takové „vzorové“ akce povede také pořadatele jiných festivalů a kulturních akcí k přemýšlení o tom, zda ke zlepšení jejich atmosféry a prožitků účastníků opravdu nutně povede to, že nasadí více marketinkového overkillu, dražší hvězdy, vyšší a lépe osvětlená pódia, větší odcizení VIP hvězd od „konzumentů kultury“, povalujících se v prachu a blátě u jejich nohou, více reklam, sponzorů nebo státních grantů, vyšší vstupné, vyšší ploty.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] koogtbasry\: (09.08.2006, 01:30:27)
jaky draxi hvezda hoe kdo je tady dfrzi hvezda ?