[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Z deníku podplukovníka StB (týdeníkA2.cz)


2006-09-8, 19:47:00 • Média
Na straně režimu
(Jiří Suk, týdeník A2, 6. září 2006)


Státní bezpečnost poznamenala životy mnoha konkrétních lidí – odpůrců režimu, policejních agentů, loajálních občanů – a své špinavé poslání realizovala pod silnou clonou normality a rutiny. Dodržuji zákony, vykonávám rozkazy, sloužím socialismu a vlasti, těmito maximy se řídil také příkladně pečlivý podplukovník Chovanec. Z neúnavné práce na „úseku vnitřního nepřítele“ ho nevytrhla ani revoluce, byl to opravdový profesionál.

Faktograficky velmi pestrou knihu, pečlivě editovanou znalcem komunistické Státní bezpečnosti (StB) Pavlem Žáčkem, vydal slovenský Ústav paměti národa. Skládá se ze tří částí – editorova rozsáhlého úvodu, úředního deníku podplukovníka politické policie Miroslava Chovance (od 2. listopadu 1989 do 2. února 1990) a velmi bohatého poznámkového a ilustračního aparátu. Rozšiřuje základnu pro poznání okolností pádu komunistického režimu na přelomu let 1989–1990, má ale i své nedostatky.

Tvůrčí aktivita StB

Písemnosti z provenience StB představují velký interpretační potenciál – jednak se dá samozřejmě zkoumat, jak důležitou roli politická policie hrála z hlediska udržování stability režimu, ale také je možné rekonstruovat estébácký svět jako takový: popis každodennosti důstojníka StB by byl velmi záslužný. Hlídací psi komunistické strany a jejího socialistického režimu typu podplukovníka Chovance si zřejmě připadali jako nepostradatelní „lékaři“ odstraňující z těla socialismu „vředy“ a „sněti“. Své „diagnózy“ a „recepty“ psali svérázným jazykem, v němž se neopakovatelně mísí rutinní profesionalita s etickou a estetickou pokleslostí.

(…)

Co se týče dění rozpoutaného 17. listopadem, tak podle mého čtení nevyplývá z deníku žádný přímý důkaz, že by struktury StB, v nichž se Chovanec pohyboval a které řídil, chystaly nějaký vnitrostranický puč. Pokračuje snaha rutinně mapovat dění v nezávislých strukturách, v Občanském fóru a Verejnosti proti násiliu a informovat o tom stranické vedení. Pro StB se vlastně nic zvláštního nezměnilo, Chovancovi byly věci už dlouho jasné: opozice usiluje o státní převrat (od října 1989 o jeho východoněmeckou variantu) – vyvolává masové nepokoje, chce svrhnout socialismus a nastolit kapitalismus. 20. listopadu formuluje Chovanec aktuální úkoly: důkladně sledovat a hodnotit všechny opoziční aktivity, monitorovat situaci v politických stranách, v závodech, krajích. To ovšem StB dělala odjakživa, plukovník Chovanec i ve změněných podmínkách pracuje s obvyklou rutinou (i plánované školení řidičů musí proběhnout v řádném termínu, jak upozorňuje vykřičník za záznamem). Hořce si postěžuje na „naprostý diletantismus“ pracovníků aparátu ÚV KSČ. To jeho aparát, zdá se, funguje dobře – jak dokládá záznam z 21. listopadu: nezávislá strana Československá demokratická iniciativa svolala poradu, StB na ní bude mít dva agenty; dále se StB pokouší v rámci dlouhodobé akce VLNA ovládnout média; ve čtvrtek 23. listopadu si Chovanec z porady u nadřízeného plukovníka Vykypěla odnáší rozkaz „zjistit, kdo je ve stávkových výborech, jaké máme pozice a co děláme pro rozšíření“.

V neděli 26. listopadu, kdy Občanské fórum podruhé úspěšně osloví milionové shromáždění na Letenské pláni, uvažují šéfové politické policie o spuštění chytré kontraagitace („inteligentního ovlivňování“) pomocí tisku, distribuce letáků, přesvědčováním v závodech. Její součástí má zřejmě být i diskreditace organizátorů studentské stávky – proč by si jinak Chovanec zapsal, že je třeba zjistit jejich vysokoškolský prospěch? V den generální stávky 27. listopadu, která zasadila starému režimu jednu z dalších citelných ran, zruší StB akci VLNA III a pravděpodobně se zcela vzdá možností přímo ovlivňovat a řídit média. Ale vzápětí si Chovanec poznamená nový úkol pro následující dny a týdny, který má dikci rozkazu: „Prostory OF. Odposlechy. Archivujte všechny kazety OF.“ Chtěl bych jednou vědět, zda StB účinně odposlouchávala porady Havlova krizového štábu Občanského fóra a zda je hroutící se státní moc využívala při jednáních s demokratickým hnutím. Některé zápisy v deníku svědčí o tom, že tomu tak mohlo být; svědčí o tom i suverenita Adamcova týmu vedeného poradcem Oskarem Krejčím při vyjednávání s delegacemi OF a VPN.

Od 8. prosince se množí poznámky, které dávají tušit, že ve vedení StB dozrálo rozhodnutí zamést za sebou co nejvíce stop. Začala likvidace registratur a skartace. Za epilog lze považovat zbývající prosincové dny a celý leden 1990. Šéf StB se připravuje na změny, opatřuje si informace o přicházejících politicích a odhaduje možnosti svého působení v měnícím se aparátu. Začíná adaptace na nový režim a nese se nadále ve zcela věcném a profesionálním duchu. Z té samozřejmosti až mrazí. Jsme svědky jednoho z projevů právní kontinuity v praxi. Před tajnou policií stojí nové úkoly: ochrana práva, demokracie, politické plurality a občanských svobod.

více na: ..:. tydeníkA2.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: