[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Adolf Lanz - inspirace Adolfa Hitlera a Daniela Landy


2006-10-24, 14:27:00 • Retro
Otázky naší doby: Teosofické počátky nacismu
(Josef Mlejnek, Virtually.cz, 19. října 2006)

Francouzský filozof, teolog a biblista Claude Tresmontant (1925-1997) měl veliký dar vysvětlovat obtížné filozofické otázky velice srozumitelným jazykem. O tom se můžou přesvědčit i čeští čtenáři, dostane-li se jim do rukou některá z půltuctu jeho u nás přeložených knih, počínaje studiemi Bible a antická tradice (česky 1970) a konče díly jako Výklad učení rabiho Ješuy z Nazaretu (česky 1996) nebo Hebrejský Kristus (česky 2004), kterým předběhl svou dobu o desítky let.
Daniel Landa a jeho věrní Výklad o teosofických počátcích nacismu pochází z Tresmontantova spíše popularizujícího díla Otázky naší doby, souboru jeho výkladů publikovaných v sobotní příloze jednoho francouzského deníku v letech 1977-1990. Kniha vyšla česky v mém překladu loni v brněnském nakladatelství Barrister-Principal. Oproti předloze, kde jsou texty jednoduše seřazeny tak, jak postupně vycházely, jsem jednotlivá hesla uspořádal abecedně a vznikl tak jakýsi slovník – svou strukturou ne nepodobný známému Slovníku Voltairovu, jemuž se přinejmenším vyrovná svým stylem a který překonává jak myšlenkovou hloubkou, tak i rozpětím pojednávaných témat. S redakcí Virtually jsem se domluvil, že na prodloužených víkendových stránkách tohoto serveru zveřejním ukázky z Tresmontantova Slovníku.

NACISMUS
Teosofické počátky nacismu.

Pojmem teosofické označujeme domnělé poznání, esoterickou vědu předávanou různými druhy zasvěcování, jež se holedbá tím, že nás seznamuje s tajnými poznatky nedostupnými empirickým vědám, s tajemstvími a mystérii, jež se týkají Božího života, počátku světa a otázky zla. Gnoze znamená sice totéž co poznání, ale v představách zasvěcenců má jít o poznání zvláštního původu a druhu, jež je vzhledem ke své transcendenci nedostupné většině smrtelníků, především vědcům, kteří používají empirických metod.
Profesor Wilfried Daim vydal před více než dvaceti lety v Isar Verlag v Mnichově knihu Der Mann, der Hitler die Ideen gab (Člověk, který Hitlerovi vnukl myšlenky), která, pokud vím, nebyla bohužel nikdy přeložena do francouzštiny ani do češtiny.

Adolf Lanz se narodil ve Vídni v roce 1874. Později si pozměnil jméno a nechal si říkat Georg Lanz von Liebenfelds. V dokladech si také pozměnil datum narození, což jeden z jeho historiků charakterizuje jako "astrologický pseudonym"!

(…)

V roce 1907 vykládá cíl a program Nového Řádu templářů, zkratka ONT, der Orden des Neuen Tempels. Mění Ježíšovo jméno na Frauja, jež nalezl v překladu Ulfily. Tak se Ježíš stává árijským hrdinou. V roce 1907 Lanz také získává starý zámek Werfenstein a zakládá revue s názvem Oštara. Werfenstein se nachází v Horních Rakousích u Dunaje.

Do nového společenství mají právo vstoupit pouze plavovlasí lidé s modrýma očima a snažící se počínat děti výlučně s osobami téže rasy. Podle Lanze byl Ježíš plavovlasý árijec s modrýma očima. Učil rasové čistotě. Lanz o něm napsal: Ježíš není Žid, jde o vlastní jméno árijského hrdiny. Příslušníci Řádu Nového Chrámu mají vlastní obřadní hábity. Lanz pro řádové bratry vytvořil breviář a všechny církevní svátosti jsou v něm převzaty, přeneseny a přetvořeny tak, aby vyjadřovaly rasové očišťování.

(…)

Mladý Adolf Hitler navštívil Lanze v roce 1909. O setkání s ním vyprávěl autoru knihy, o níž hovoříme, profesoru Daimovi, samotný Lanz v květnu 1951. Hitler si pravidelně kupoval revui Oštara. Chybělo mu několik exemplářů, a navštívil proto Lanze, aby si je doplnil. Ve své knize Mein Kampf napsal: "Když bojuji proti Židům, vedu boj za dílo Páně."
Když se při četbě Oštary poprvé setkal s Lanzovým myšlením, bylo Hitlerovi kolem devatenácti let. Později, v roce 1938, Hitler Lanzovi další vydávání jeho publikací zakázal. Lanz zemřel ve Vídni v roce 1954. Řád Nového Chrámu dosud stále existuje.(1981)

více na: ..:. Virtually.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: