[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Stanislav Grof očekává novou éru psychoaktivních látek (Drogy.net)


2006-11-5, 16:16:00 • Drogy

Výzkum psychoaktivních látek: minulost, současnost a budoucnost

(Stanislav Grof, Lékařské listy, 3. listopadu 2006)

Dlouhá historie rituálního využití rostlin obsahujících psychotropní látky ostře kontrastuje s relativně krátkou historií vědeckého úsilí tyto psychoaktivní alkaloidy identifikovat a studovat mechanismy jejich účinku.

Úvod – na začátku byl meskalin
prof. MUDr. Stanislav Grof

Užívání psychoaktivních substancí člověkem můžeme vysledovat zpět po celá tisíciletí až na samotný počátek historie lidstva. V mnoha rozdílných částech světa se od nepaměti užívají rostlinné přípravky s obsahem látek ovlivňujících vědomí k rozmanitým rituálním anebo spirituálním účelům. Rostliny obsahující psychoaktivní látky sehrály důležitou roli během šamanských obřadů, domorodých léčebných praktik, ceremonií přechodu, mysterií smrti a znovuzrození, ale i dalších spirituálních tradic. Prvním psychedelikem, které bylo uměle syntetizováno v chemicky čisté formě a podrobeno systematickému laboratornímu bádání, byl meskalin – aktivní alkaloid kaktusu peyotl. Klinické experimenty prováděné s touto látkou během prvních tří desetiletí 20. století byly fenomenologicky zaměřeny na účinky meskalinu a jeho zajímavý dopad na umělecké vnímání a kreativní vyjádření po jeho požití. Je pozoruhodné, že tyto experimenty zcela minuly jeho terapeutický, heuristický a enteogenní potenciál. Kurt Beringer, autor uznávané publikace Der Meskalinrausch (Meskalinové opojení), publikované roku 1927, došel k závěru, že meskalin indukuje toxickou psychózu. Po těchto pionýrských začátcích klinických experimentů s meskalinem se na další výzkum této pozoruhodné oblasti trochu pozapomnělo, až do roku 1942, kdy se Albert Hofmann náhodně intoxikoval LSD-25 neboli dietylamidem kyseliny lysergové. Tento náhodný objev psychotropních vlastností LSD tak odstartoval další výzkumnou epochu. Poté co Walter A. Stoll koncem 40. let minulého století publikoval první odborný článek o LSD, stal se tento semisyntetický, a ve velmi malých množstvích – řádově mikrogramu nebo ještě méně – účinný derivát námelového alkaloidu v podstatě přes noc vědeckou senzací.

...

Výzkum psychedelik zahrnující LSD, psilocybin, meskalin a deriváty tryptaminu se zdál být velmi slibným s potenciálem naplnit veškerá očekávání v něj kladená, když byl neočekávaně přerušen zcela nekontrolovaným masovým experimentováním mladší generace v USA a dalších západoevropských zemích.

...

Pro euro-americké společnosti bylo příliš ohrožující přiznat si existenci náhle se objevivšího dionýského prvku, který se vynořil z hlubin nevědomí a výšek supervědomí. Navíc, iracionální a transracionální charakter psychedelických zážitků závažně narušil samotné základy materialistického pojetí západního světa. Samotná existence a charakter těchto zážitků nemohly být vysvětleny prostřednictvím uznávaných výkladových teorií a podkopávaly metafyzické předpoklady moderní vědy týkající se převahy hmoty nad vědomím, z nichž vychází celá západní kultura. Zároveň s tím byla ohrožena základní iluze průmyslové civilizace; začalo se totiž ukazovat, že šťastný a plný život nezávisí na hromadění materiálních statků, ale na hlubokých duchovních prožitcích.

...

prof. MUDr. Stanislav Grof, Kalifornský institut integrálních studií (CIIS), USA

více na ..:. ZdN.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: