[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Mikulášská finta České televize s dokumentem o Hučínovi (Virtually.cz)


2006-11-16, 9:01:40 • Média
Platit, či neplatit, toť otázka.
(Martin Vadas, Virtually, 15. listopadu 2006)


Divák Radoslav Janás už České televizi nedá ani korunu. Reaguje tak na obyčejnou cenzuru v České televizi, která rukou svého generálního ředitele stáhla z vysílání na 7.11.2006 již oznámený aktuální dokument "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" 28 min. © ČT 2006, jehož jsem autorem a režisérem. Je to reakce příkrá až téměř anarchistická. Nechce-li občan podporovat "rutinní postupy" České televize, jak je nazvala paní Jitka Jelínková, redaktorka obchodu a komunikace ČT, ohrožuje přímo samotnou její existenci.

(…)

Že v České televizi sociologicky opravdu programově a koncepčně pracují, potvrzuje zatím přislíbený termín vysílání "aktuálního dokumentu" Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína – 5.12.2006 ve 20 hodin na ČT2 – v době, kdy většina rodin se věnuje mikulášským radovánkám. Když je dobrý úmysl, tak vzdělání v sociologii se prostě hodí.

celý článek na: ..:. Virtually.cz :.

Další info:
Tance České televize kolem dokumentu o Hučínovi (Lidovky.cz)
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] ČT: ke kritice (17.11.2006, 18:40:48)
Aktivista Jan Šinágl, který se v kauze Hučín dlouhodobě angažuje a rozpoutal i kampaň v Lidových novinách, není na české veřejné scéně typem nikterak novým. V předválečném Československu existoval přiléhavý název pro tento druh aktivistů. Lidé veřejně činní je tehdy označovali jako „kraválisty.“ Je symptomatické, že k nim patřili jak představitelé tehdejší krajní pravice, tak levice – včetně komunistů, jimž byl tento způsob vyvolávání skandálů zvlášť blízký. ČT již zadala právní analýzu výroků pana Šinágla a zvažuje proti němu za jeho lživá tvrzení odpovídající postup.

Celý případ však skutečně vyvolává jednu závažnou otázku. Za vysílání ČT nese ze zákona veškerou odpovědnost její generální ředitel. Celý sled pravomocí a odpovědností za vysílání ČT je určen zákonem, Kodexem ČT a interními normami. ČT v tomto případě – stejně jako v mnoha jiných - postupovala zcela standardním způsobem. Kde tedy berou Lidové noviny tu drzost, obviňovat na titulní straně generálního ředitele ČT Jiřího Janečka z cenzury? Znamená to snad, že např. Lidové noviny otisknou cokoli, co jim někdo přinese? Je to otázka editorské a právní odpovědnosti, a té se management žádného média, elektronického ani tištěného, nemůže zbavit. Proto nemá smysl žádnému šéfredaktorovi či řediteli televize vyčítat, že uplatňuje pravomoc, která je přiměřená této odpovědnosti.

Nikolaj Savický, Česká televize
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=180577
[2] Vadas: Otevřený dopis Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, (18.11.2006, 08:38:26)
Žádám uveřejnění závěrů tzv. Etického panelu České televize, který o cenzuře Jiřího Janečka již jednal. Domnívám se, že nestačí konstatování, že "Etický panel se PPPVH již zabývat nebude. . .", které vypustila ČTK.

Jde o to, že tímto pořadem se slavný Etický panel již zabýval 8.11. 2006, tak nechť je veřejnost seznámena s:

1/ podnětem generálního ředitele ČT včetně všech podkladů, se kterými se GŘ na Etický panel obrátil.

2/ textem usnesení Etického panelu z 8.11.2006, případně též se záznamem z jednání, aby bylo vidět, jaké argumenty byly na stole. Veškeré spekulace v médiích jen na základě zdrženlivých citací jednotlivých členů Etického panelu, včetně pomluv Nikolaje Savického, zaměstnance České televize, v Českých médiích nepokládám za etické.

Quo usque Tandem

Zdravím a přeji hezký státní svátek

Martin Vadas

http://www.blisty.cz/2006/11/16/art31302.html