[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Noam Chomsky: Spojené státy jsou vedoucím teroristickým státem (Obrys-Kmen.cz)


2006-12-2, 15:46:00 • Komentáře / názory
Už Jack London věděl, proč se Amerika bojí
(Obrys-Kmen.cz, 25. listopadu 2006)


Noam Chomsky (1928), lingvista světového významu a tvůrce generativní gramatiky, poskytl obsáhlý rozhovor polskému deníku Gazeta Wyborcza.


Tvrdíte, že Spojené státy jsou "vedoucím teroristickým státem". Můžete to objasnit?
Spojené státy jsou jedinou zemí, která odmítá závěry Mezinárodního tribunálu spravedlnosti. Kdysi to dělaly ve spojenectví s Enverem Hodžou a Muammarem Kaddáfim, ale Albánie i Libye už tribunál respektují, jen USA stále setrvávají na své velkopanské pozici.
USA v 80. letech vedly teroristickou válku proti Nikaragui, kterou tribunál odsoudil a USA obvinil z "nezákonného použití síly", tedy vlastně z mezinárodního terorismu. USA se měly zdržet zločinných akcí a uhradit vysoké reparace. Usnesení bylo potvrzeno dvěma rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, obě však USA vetovaly. Následovala eskalace války a teroru útočením na tzv. měkké cíle, likvidovaly se ryze civilní střediska obranného týlu – rolnická družstva a zdravotní ordinace. Tento krajní projev mezinárodního terorismu podporovaly obě strany, republikáni i demokraté.

(…)

Soudíte tedy, že američtí vůdci, kteří se odvolávají na humanitární intervenci, jsou prostě cynikové a že idealistická rétorika a "misijnictví" Ameriky je kamufláží pro její ekonomické zájmy? Nevěříte, že někteří se přece jenom řídí idealismem, autentickou vírou v šíření demokracie?
Jestli se chceme chovat jako svobodní lidé, pak posuzujme výroky vůdců kriticky.
Všichni velcí předáci v minulosti deklarovali své cíle jako misijní. Mussolini říkal, že jeho úkolem je zcivilizovat barbarské Habešany a přivézt je do okruhu západní civilizace. USA mu tehdy udělily velkou podporu. Japonci najíždějící na Mandžusko v severní Číně měli ústa plná šlechetné rétoriky. Stalin také tvrdil, že chrání národnostní menšiny a bojuje s fašismem. Francouzi měli "civilizační misi" v Alžírsku...
Amerika není jiná, zapomeňte na americkou výjimečnost. Každá velmoc vždy byla "výjimečná" stále stejným způsobem. Žádný člověk zdravé mysli nebere vážně politické deklarace vůdců. Připusťme, že Hitler věřil, že Československu přinese mír. Ale jaký smysl má to, v co věřil?

celý rozhovor na: ..:. Obrys-Kmen.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: