[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Antifa podle Miroslava Mareše


2007-01-13, 20:29:00 • Antifašismus

Kapitola z dokumentu Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989

Antifašistická akce z hlediska terorismu

(Miroslav Mareš, Rexter, 2/2004)

Působení AFA bylo směřováno na jednotlivce z řad ultrapravice, současně však svým násilným étosem a rozsáhlým monitoringem aktivistů na internetových stránkách od roku 2001 (což mj. svědčilo o její schopnosti infiltrovat krajně pravicovou scénu) dokázalo zastrašit poměrně široké spektrum stoupenců a sympatizantů krajní pravice. (…) Pokud by bylo násilí AFA v ČR hodnoceno z hlediska kritérií terorismu, je z hlediska požadavku na agresivní excesivní násilí otázkou, zda za takové násilí lze považovat útoky pěstmi a příležitostnými ručními zbraněmi na neonacistické militanty, kteří takové násilí sami praktikují a akceptují jako nástroj prosazování zájmů.

V červnu 1996 vznikla v ČR Antifašistická akce, která je považována za nejmilitantnější složku českého anarchoautonomního hnutí (i když nepoužívá pouze násilné prostředky) a neúčinnější ultralevicovou organizaci v boji proti krajní pravici. Kromě AFA a jejích lokálních buněk však existovaly či existují i různé menší lokální antifašistické kolektivy anarchistické a anarchoautonomní orientace.

AFA se nevěnuje pouze působení proti ultrapravici, ale i celkovému boji proti systému (důvodem vzniku byl ostatně údajně policejní zásah proti klubu Propast v Praze dne 4. května 1996). Její ideové zázemí tvoří především sociální anarchismus a částečně anarchokomunismus. AFA byla od roku 1997 úzce vázána na Federaci sociálních anarchistů, což dokládá i její začlenění do FSA v roce 2003 (FSA se krátce poté změnila na Federaci anarchistických skupin).

AFA v rámci antifašistického boje prosazovala širší spektrum aktivit, nejznámější se však stal podrobný monitoring ultrapravicové (především neonacistické) scény a násilná činnost proti ultrapravici. Ta se zostřila zvláště po roce 1999, kdy jádro pražské organizace AFA bylo tvořeno dobře vycvičenými mladými muži, ovládajícími bojové sporty. Schopní AFA-militanti působili ale i v dalších lokalitách. Do AFA se začlenila i část bojovných red-skinheads, kteří ji podporovali i ve svém zinu Riot-News. Částečně se propojili i s chuligánským prostředím Bohemians Praha (gang Berserk).

První výraznou militantní akcí AFA byl pokus o napadení neonacistické demonstrace 1. května 1999, který skončil pouliční bitvou s policií u budovy Národního divadla (antifašisté zdemolovali i policejní vůz). Na akci se nepodílela pouze AFA, ale i jiné složky ultralevice (údajně i ruský anarchista, veterán čečenské války). Následovalo napadení demonstrace Národní aliance v Rakovníku 25. září 1999, pokus o násilné narušení ustavujícího sjezdu Národně sociálního bloku v březnu 2001 a řada dalších akcí. V letech 2001-2003 AFA intenzivně napadala účastníky neonacistických demonstrací a koncertů a vydobyla si tím v neonacistické scéně značný respekt.

Působení AFA bylo směřováno na jednotlivce z řad ultrapravice, současně však svým násilným étosem a rozsáhlým monitoringem aktivistů na internetových stránkách od roku 2001 (což mj. svědčilo o její schopnosti infiltrovat krajně pravicovou scénu) dokázalo zastrašit poměrně široké spektrum stoupenců a sympatizantů krajní pravice. Řada konkrétních aktivit AFA byla neplánovaná, nicméně některé svědčí o připraveném a konsistentním využití násilí.

Pokud by bylo násilí AFA v ČR hodnoceno z hlediska kritérií terorismu, je z hlediska požadavku na agresivní excesivní násilí otázkou, zda za takové násilí lze považovat útoky pěstmi a příležitostnými ručními zbraněmi (holemi, vrhanými předměty) na neonacistické militanty, kteří takové násilí sami praktikují a akceptují jako nástroj prosazování zájmů (zvláště pokud jsou takové střety uskutečněny v místech, kde je obě strany očekávají a akceptují, např. po demonstracích a koncertech).

Určité plánované přepady ultrapravicových setkání nebyly díky policejní přítomnosti dotaženy do konce, a proto je obtížné určit, co jakých forem násilí by se vyvinuly (např. již zmíněný přepad sjezdu Národně sociálního bloku v březnu 2001 či přepad setkání ultrapravicových aktivistů, především z bývalé Národní aliance v Rakovníku 10. května 2003).

K použití jiných zbraní než pěstí (případně boxerů), pálek a improvizovaných prostředků (kameny, klacky apod.) dochází zatím spíše výjimečně a v krajních případech, i když do budoucna není vyloučeno zintezívnění agresivity. V prostředí AFA i FSA je ostatně vlivný "zbraňový fetišismus", jinak symptomatický především pro krajní pravici. AFA však již použila i žhářských útoků (v roce 2002 proti zaparkovanému automobilu jednoho člena pražského NO a poté 8. května 2003 zapálila vůz čelního neonacistického exponenta Filipa Vávry) (Abolishing the Border from Below 2003).

AFA a FSA přitom praktikovaly násilí nejen vůči krajní pravici, ale i v rámci krajní levice (především proti trockistickým aktivistům a proti mladým komunistům), mj. v klubech a na demonstracích. Zřejmě nejtěžší útok skupiny aktivistů, patřících k AFA i FSA směřoval proti dvěma členům Socialistické organizace pracujících v Praze 29. června 2001 v Praze. Oba byli po úderech boxery a kopancích zraněni, jeden musel podstoupit i operaci očnice (Socialistická organizace pracujících 2003).

Důvodem je antiautoritářský a antiboševický postoj AFA a FSA, který je jedním z nejvyhrocenějších v Evropě. V západních zemích je na platformě antifašismu častá spolupráce mezi komunistickou a antifašistickou levicí i propojení s lidskoprávními organizacemi nové levice a politického liberálního středu. To AFA i FSA odmítají a zdůrazňují potřebu revolučního antifašismu.

Členové AFA se dílčím způsobem projevili násilně i jinak než útoky na ultrapravici a levicové autoritáře. Agresi ze strany AFA byl vystaven někdejší reportér ČR Patrik Kaizr za to, že pomáhal policii identifikovat členy AFA, kteří na pražském nádraží 23. září 2000 zkopali při návratu z protestní akce proti SB/MMF skinheady.

V rámci lokálních buněk AFA se objevily i jisté tendence k rozsáhlejší "antikapitalistické" násilné činnosti. Např. na internetové stránce AFA Zlínsko byly uveřejněny v roce 2001 návody na samozápalné Molotovy a byly zde rovněž uvedeno: "Několik desítek bojovníků, kteří skutečně začnou a nebudou jen nekonečně diskutovat, může v zásadě změnit politickou scénu.V první fázi se stanoví úkol, vhodnými akcemi demonstrovat, že se vytváří ozbrojené skupiny, které se mohou proti státnímu aparátu udržet. Těmito akcemi musí skupiny objasnit, že jejich úkoly jsou mířeny zásadně proti institucím nepřítele, nikoliv proti obyvatelstvu. Proti všem úředníkům, policejním stanicím i proti nositelům těchto institucí. Tento boj musí být zanesen přímo do sídel vládnoucích, aby jej pocítili" (Fronta! 2001).

V roce 2004 vydala AFA-FSA i číslo časopisu Akce zaměřené na guerilly, avšak z toho nelze odvozovat snahu o realizaci partyzánského boje s teroristickými prvky na území ČR. Závažnější ve vztahu k terorismu mohou být při formování myšlení mladých militantů ve vztahu k terorismu vyjádření členů oblíbených hudebních skupin. V tomto směru zajímavé, že člen již zmíněné AFA-skupiny Edelweiss Piraten vystupující pod přezdívkou Jose uvedl o použití bomb anarchisty (když předtím ocenili propagační efekt této činnosti): "I takovýchto podob nabývá třídní boj, i touto cestou se lze bránit zlovůli kapitalistů či státu." (Komunikace 2004).

Avšak i vůdčí osoby AFA (především v roce 2003) reagovaly kriticky na skutečnost, že se k jejich organizaci přidali postupně lidé, pro které je "streetfighterské" násilí hlavním bodem jejich image bez toho, aby chápali ideové zázemí antifašistického anarchistického boje. Současně ovšem byli kritizováni i aktivisté přibližující AFA německému modelu široké levicové fronty (Redakce Akce 2003). Důsledkem byla mj. již zmíněná transformace AFA na AFA-FSA, což akceptovaly i hlavní regionální složky AFA (brněnská však až s několikaměsíčním zpožděním). AFA – FAS představuje i nadále nejmilitantnější složku anarchistického hnutí v ČR, i když její akceschopnost v posledním období oslabil odchod některých významných osobností ze scény a podle nepotvrzených informací i vnitřní spory v antifašistickém spektru.

zdroj: ..:. Strat.cz/Rexter :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: