[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Před 16 lety: Spor o dům U divého muže - první střet s polistopadovou mocí


2007-01-20, 22:05:00 • Squatting
Dům U divého muže dobrovolně vyklizen

Dům U divého muže, Praha 1 – prosinec 1990- 14. 1. 1991
Dům ve Sněmovní ulici č.1 na Malé straně byl až do 30. listopadu 1990 legálně využíván Linhartovou nadací, která ho měla pronajatý od Federálního ministerstva vnitra. „Divý muž“ byl živým alternativním kulturním centrem. Po vypršení nájemní smlouvy předkládá nadace ministerstvu plán na rekonstrukci a využití objektu pro kulturní účely. FMV však odmítá komunikovat a pobyt víc jak 30 lidí v objektu je po 30. listopadu nelegální. „Linhartovci“, mezi nimi i veteráni undergroundu, odmítají dům vyklidit. Na začátku ledna 1991 dostávají ultimátum – objekt musí být opuštěn do 10. ledna. Kulturní akce však pokračují – koncerty, autorské večery, divadelní představení atd. 11. ledna 1991 dopoledne obklíčila budovu policie. Byl odpojen přívod el. proudu a vody, do budovy již nebyl nikdo, ani novináři, vpouštěn. Zasahující ozbrojené komando nemělo, tak jako dříve a později v takových případech, identifikační čísla. Večer se podařilo několika desítkám lidí vyrazit zabedněná okna v boční ulici a dostat se dovnitř, kde shlédli na nádvoří představení ruského avantgardního divadla Děrevo. Obyvatelé Divého muže a jejich příznivci se chystají na okupační stávku. Týž den pozdě v noci se dostavili zástupci FMV a s představiteli nadace se dohodli na vyklizení objektu. Zástupci ministerstva tvrdili, že „objekt musí být vyklizen v zájmu obranyschopnosti státu“. Ministerstvo mělo dům poskytnout jednotkám střežícím zastupitelské úřady záp. zemí po dobu války v Perském zálivu. Předáci nadace (ač se to dnes zdá neuvěřitelné) od chystané okupační stávky upustili a 14. ledna 1991 Divého muže vyklidili. Obyvatele Divého muže podpořilo solidarizační manifestací asi 40 anarchistů rozhodnutých rovněž se zúčastnit okupační stávky.
Tento konflikt je považován za první střet mezi polistopadovou politickou mocí a alternativní občanskokulturní iniciativou a zároveň za „konec hnutí undergroundu“ vycházejícího kontinuálně ze 70. a 80. let.

zdroj: ..:. Squatting v České republice (Squat Milada) :.

Nikoho tehdy ani ve snu nenapadlo, že taková Petruška Šustrová, ležící vedle nás, bude za patnáct let náměstkyní ministra vnitra a bude posílat tytéž policajty, kteří v tu dobu chodili za ní, na své kdysi kamarády (aféra Dům u Divého muže).


Jiří Černega: Sedmdesátá léta v Čechách
vzpomínky účastníka podzemního dění (Blisty.cz 26.9.05)

Dům U divého muže dnes patří do komplexu malostranských budov dolní komory Parlamentu ČR.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: