[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Tučný plat Mihálovi a Langrova opatrnost před policejní hydrou (NeviditelnýPes.cz)


2007-02-8, 8:30:00 • Média
Polda a superpolda
(Jiří Wagner, NeviditelnýPes.cz, 7. února 2007)


Naše policie utrpěla v posledních dnech na své beztak již nepříliš valné pověsti další dva šrámy.
Třiadvacetiletý podpraporčík podlehl myšlence na malé přilepšení ke svému nikterak oslnivému platu, z počítače stáhnul fotky mrtvého skladatele a nabídl je redakcím několika deníků. Reagoval pouze Blesk a za zálohu mizerných deseti tisícovek snímky od mladíka koupil. Jenže pak v redakci usoudili, že jejich uveřejnění by u veřejnosti vyvolalo spíš negativní odezvu a mohlo by dokonce dojít k dočasnému snížení počtu prodaných výtisků, a tak fotky odevzdali policii. Navýsost mravně pohoršeni pak uveřejnili část jedné fotografie a vyjádřili své neskonalé pobouření nad špinavcem, který chce ze smrti populárního hudebníka těžit.

(…)

Má, či bude mít tento případ ještě nějaké dozvuky? Samozřejmě ano, leč s největší pravděpodobností toliko verbální. Ministr Langer chystá prověrku tisícovky policistů na prezídiu a na územních správách, snad ji dokonce už i nařídil. Jenže něco podobného říkal nedávno – týkalo se to vyhazovu osmi stovek bývalých estébáků. Skutek utek a stejně tomu bude i s výše zmíněnými prověrkami, jen co veřejnost trochu pozapomene. Čili je to otázka několika málo dní.

Ani ministr si totiž s bývalými pracovníky 1. správy SNB nebude zahrávat, archivy komunistické tajné policie jsou hluboké a kdo ví, co by na pana Langra, na jeho příbuzné nebo spolupracovníky mohlo vyplavat. Nehledě na to, že ani dnes si člověk před někdejšími estébáky nemůže být jist, odposloucháván je tu každý druhý občan, nějaká kompromitující část rozhovoru se může objevit v tu nejnepříhodnější chvíli a nestane-li se něco horšího, je přinejmenším po karíéře.

A tak si na závěr nezbývá než povzdechnout. Mladý muž, který v okamžiku zkratu podlehl myšlence na pranepatrný zisk, je s ostudou vyhozen, předlistopadový tajný policajt, člověk, který sloužil bolševikovi v nejodpornější složce represivního orgánu a který nyní lže a falšuje veřejné listiny, bude z našich daní i nadále pobírat tučný plat, tučnou výslužku a stejně tak tučný důchod.

více na: ..:. NeviditelnýPes.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: