[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Nový český seriál: Odhalujeme agenty StB – Josef Tošovský, šéf ČNB a premiér (iDNES.cz)


2007-02-12, 8:34:00 • Média
Tošovský spolupracoval s StB
(Jaroslav Kmenta, Jan Vaca, iDNES.cz, 12. února 2007, 1:32)


Bývalý dlouholetý šéf České národní banky a také předseda vlády z roku 1998 Josef Tošovský spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Vyplývá to z dobových dokumentů, které léta ležely jako nezpracované archiválie ve spisovnách ministerstva vnitra.
MF DNES je má k dispozici. Tošovský se podle nich stal spolupracovníkem StB v říjnu 1986 z titulu své funkce, kdy pracoval jako poradce předsedy Státní banky československé (SBČS). Podle spisů se s StB stýkal minimálně dva roky.

více na: ..:. iDNES.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] (12.02.2007, 09:40:01)
MfD píše, že Tošovský se podle spisů s StB stýkal minimálně dva roky. Neprošel klasickým úředním řízením, během kterého by spolupráci musel podepsat. Pro styk s StB ho předurčovala jeho funkce. Proto se jeho jméno neobjevilo v seznamech spolupracovníků StB a proto se také může prokazovat čistým lustračním osvědčením, dodává list.

Tošovského vedl jako svého spolupracovníka 17. odbor 1. správy StB, což byla zjednodušeně řečeno ekonomická rozvědka. Jejím hlavním cílem bylo získávání tajných informací v cizině.

Z dokumentů podle MfD vyplývá, že Tošovský během své aktivní spolupráce nikoho neudal a úmyslně nepoškodil tak, aby ho pak StB pronásledovala. Kromě desítek odborných analýz - třeba k prolomení švýcarského bankovního tajemství ze strany USA nebo k situaci na úvěrovém trhu NSR - pomohl StB s vyhodnocením některých zahraničních návštěv v bance. Některé analýzy vypracoval Tošovský podle MfD i pro nejvyšší vedení KSČ.

http://www.ct24.cz/zdomova/index_view.php?id=203166
[2] MF Dnes: Tošovský (12.02.2007, 14:58:20)
Tošovský o svých stycích s StB „mlčel jako hrob“. Do roku 1998 se úspěšně vyhýbal i přiznání, že byl v letech 1976 až 1989 členem Komunistické strany Československa. Když se ho v roce 1998 novináři zeptali, proč nikde - ani v oficiálně poskytovaném životopise - neuvádí, že byl 13 let v KSČ, odpověděl: „To přece musí být veřejně známá věc.“ A označil to za„ historii“.
...
O tom, jak důvěrné byly kontakty Tošovského s StB, svědčí záznam z července 1987. Tošovský tehdy důstojníka Sojku informoval, že pojede na dva měsíce na odbornou stáž do Švýcarska. „Sdělil jsem mu (Tošovskému), že proti tomu nic nemám. Požádal jsem jej, aby předsedovi SBČS tlumočil moji prosbu, aby v případě odjezdu T. neurčoval nějakého nového pracovníka pro styk se mnou, abychom zbytečně nerozšiřovali okruh ,zasvěcených‘,“ píše se v záznamu z 2. července 1987.

Když se v devadesátých letech přijímal lustrační zákon, který zakázal důstojníkům a agentům StB pracovat v řídících státních funkcích, byl Tošovský proti jeho přijetí. „Vím, že někteří lidé ve státní bance budou zákonem postiženi. A přitom to jsou prvotřídní odborníci, kteří to prokázali,“ řekl v říjnu 1991 deníku Práce.


[3] MF Dnes: Tošovský (13.02.2007, 07:21:57)
T. je plně kvalifikován pro spolupráci

UTAJENÉ ARCHIVY StB. I sedmnáct let po revoluci vyplouvají na povrch nové informace z archivů komunistické Státní bezpečnosti. Mezi dokumenty jsou i údaje o spolupráci bývalého předsedy vlády a šéfa České národní banky Josefa Tošovského.

Praha - Je 18. dubna 1986 a důstojník Státní bezpečnosti podplukovník Sojka jde do Státní banky československé (SBČS). Má tu obvyklou schůzku se svým letitým spolupracovníkem inženýrem Nálevkou, který je poradcem předsedy SBČS Jana Stejskala.

Jen co spolu prohodí pár zdvořilostních frází, oznámí mu Nálevka, že odchází do důchodu. „Na mé místo ale nastoupí člověk, který naváže na naši spolupráci a který k tomu má předpoklady,“ ubezpečuje Nálevka svého řídícího důstojníka.

Podplukovník Sojka o tom -ostatně jako vždy - musel sepsat záznam a doslova v něm uvedl: „N. hodlá odejít do důchodu a předseda SBČS rozhodl, že N. bude nahrazen novým poradcem předsedy inž. Tošovským. (Tuto možnost jsem předpokládal.) T. je lustrován a po příchodu lustračních listů bude pro nás blokován. Předseda SBČS rozhodl, že T. s námi začne spolupracovat po období dovolených. T. byl předběžně prověřen. Jde o kvalifikovaného odborníka, politicky vyspělého. Dle N. je T. plně kvalifikován pro součinnost s námi.“

Novým spolupracovníkem StB se tak stal Josef Tošovský neboli „T“, v dalších dokumentech uváděný jako „TOS“. Kdo by tehdy řekl, že se tento muž po pádu komunismu stane oblíbencem prezidenta Václava Havla, že bude sedm let šéfovat České národní bance a že se stane dokonce na půl roku (1998) předsedou vlády - mimochodem v této pozici mu podléhaly všechny tajné služby v zemi.

O Tošovského kontaktech s StB se dosud nevědělo. MF DNES však nyní získala část dokumentů, které to dokládají a které celých 17 let po převratu ležely jako tisíce dalších materiálů bez patřičného zpracování v archivech vnitra.

„Je mnohem otevřenější“

Tošovský nemusel podepisovat žádný „vázací akt“ a nefiguroval tak později ani v oficiálních seznamech StB. Spolupracovníkem StB se stal automaticky díky své funkci. Byl vlastně takovou „spojkou“ mezi StB a tehdejším šéfem centrální banky. Z dochovaných spisů vyplývá, že zpracovával pro StB „vysoce odborné analýzy“ z bankovního světa, nebo naopak předával tajné informace získané Státní bezpečností svému šéfovi, předsedovi státní banky Janu Stejskalovi. Několikrát se také stalo, že se na žádost StB setkal s nějakým zahraničním finančníkem, který navštívil Prahu, a pak o tom sepsal záznam a patřičné vyhodnocení, co cizinec v Praze zamýšlel a jak na něj působil.

Tošovského vedl jako svého spolupracovníka 17. odbor 1. správy StB, což je zjednodušeně řečeno ekonomická rozvědka. Jejím hlavním cílem bylo získávat tajné informace v cizině. Tošovského si po celou dobu spolupráce nemohla StB vynachválit. „Na rozdíl od N. (Nálevky) je T. (Tošovský) mnohem otevřenější a hovornější. Vůči mně se chová naprosto korektně a s jistým respektem. V odborných, finančněbankovních otázkách však vystupuje suverénně a nevtíravým způsobem dává najevo, že přes své relativní mládí je již vysoce postavený odborník,“ napsal v hodnocení jeho řídící důstojník Sojka.

A dodal, že požádal o vyjádření k Tošovskému ještě svého dalšího informátora z banky (krycí jméno Spring), jenž shodou okolností s „TOSem“ studoval na VŠE. „T. je podle Springa nesporně vhodným typem pro součinnost s námi. Spring měl pouze výhrady k některým povahovým rysům T. - kariérismus a závistivost,“ píše se v záznamech StB.

Tošovský o svých stycích s StB „mlčel jako hrob“. Do roku 1998 se úspěšně vyhýbal i přiznání, že byl v letech 1976 až 1989 členem Komunistické strany Československa. Když se ho v roce 1998 novináři zeptali, proč nikde - ani v oficiálně poskytovaném životopise - neuvádí, že byl 13 let v KSČ, odpověděl: „To přece musí být veřejně známá věc.“ A označil to za„ historii“.

Při detailním studování jeho „historie“ ze spisů StB mimochodem vyplývá, že Tošovský dodával zasvěcené analýzy i nejvyššímu vedení KSČ. „T. se mi omlouval, že ještě nestačil vypracovat slíbené vyhodnocení. K návalu práce se navíc přidružilo onemocnění chřipkou. T. byl v práci jen v souvislosti s plněním neodkladných úkolů pro ÚV KSČ,“ napsal do záznamu 19. listopadu 1986 podplukovník Sojka.

Tošovský nebyl agent na špinavou práci - donášení a udávání. Z dokumentů vyplývá, že během své aktivní spolupráce nikoho neudal a úmyslně nepoškodil tak, aby ho pak StB „pronásledovala“.

Kromě desítek odborných analýz (třeba „k prolomení švýcarského bankovního tajemství ze strany USA“ nebo „k situaci na úvěrovém trhu NSR“), pomohl Tošovský StB s vyhodnocením některých zahraničních návštěv v bance.

„Pozor na cizince“

Jednoho takového cizince, Masatami Kasagiho z Japonska, označil Tošovský podle záznamů podplukovníka Sojky za „vysoce kvalifikovaného finančního odborníka“, avšak s „jedním rušivým momentem“. „Kasagi nepřiměřeně naléhal na získání utajovaných údajů,“ řekl Tošovský podle archivních spisů svému řídícímu důstojníkovi.

O tom, jak důvěrné byly kontakty Tošovského s StB, svědčí záznam z července 1987. Tošovský tehdy důstojníka Sojku informoval, že pojede na dva měsíce na odbornou stáž do Švýcarska. „Sdělil jsem mu (Tošovskému), že proti tomu nic nemám. Požádal jsem jej, aby předsedovi SBČS tlumočil moji prosbu, aby v případě odjezdu T. neurčoval nějakého nového pracovníka pro styk se mnou, abychom zbytečně nerozšiřovali okruh ,zasvěcených‘,“ píše se v záznamu z 2. července 1987.

Když se v devadesátých letech přijímal lustrační zákon, který zakázal důstojníkům a agentům StB pracovat v řídících státních funkcích, byl Tošovský proti jeho přijetí. „Vím, že někteří lidé ve státní bance budou zákonem postiženi. A přitom to jsou prvotřídní odborníci, kteří to prokázali,“ řekl v říjnu 1991 deníku Práce.

***

* Josef Tošovský

Kariéra za komunismu i po roce 1989

V roce 1973 Josef Tošovský absolvoval Vysokou školu ekonomickou (obor zahraniční obchod) a hned poté se stal zaměstnancem Státní banky československé (SBČS). V roce 1976 vstoupil do KSČ. Legitimaci vrátil v listopadu 1989. Ještě během sedmdesátých let vycestoval na zahraniční stáž ve Velké Británii, poté byl na stáži ve Francii. V letech 1984 a 1985 zastával funkci ekonoma londýnské pobočky Živnostenské banky. Poté byl až do roku 1989 poradcem předsedy SBČS Jana Stejskala. V roce 1989 se do Londýna vrátil - už jako náměstek ředitele pobočky Živnobanky. Jeho kariéra pokračovala i po listopadu 1989. Hned od prosince vedl Tošovský SBČS a o několik měsíců později ho tehdejší ministr financí Václav Klaus navrhl jmenovat guvernérem státní banky. Od roku 1993 až do listopadu 2000 vedl Českou národní banku. Od ledna do července 1998 byl premiérem úřednické vlády, která vedla Česko v době politické krize. Vysloužil si za to uznání od tehdejšího prezidenta Havla. Po odchodu z vedení ČNB usiloval Tošovský v roce 2000 neúspěšně o místo viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Nyní je již šest let předsedou Institutu pro finanční stabilitu, který je součástí Banky pro mezinárodní platby se sídlem v Basileji ve Švýcarsku.
Autor: JAROSLAV KMENTA
[4] MF Dnes: Archivy StB (13.02.2007, 07:23:15)
Co se ještě skrývá v archivech StB?

Polovinu dochovaných dokumentů po komunistické tajné policii zatím nikdo neprozkoumal

Praha - Těch případů začíná přibývat. Před loňskými Vánocemi soudci řekli, že herec Jan Kanyza spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Ze stejného důvodu přišel minulý týden o místo Pavol Mihál, dlouholetý šéf české pobočky Interpolu. A teď jsou na světě i materiály, které jasně usvědčují z kontaktů s StB bankéře a expremiéra Josefa Tošovského nebo populárního zpěváka Jaromíra Nohavicu.

Co se stalo, že 17 let po změně režimu se začínají dostávat na veřejnost dokumenty, o kterých se věřilo, že jsou dávno ztracené, nebo dokonce že nikdy neexistovaly?

Odpověď je celkem jednoduchá: Stačilo, aby na ministerstvu vnitra, pod nějž spadají archivy StB, začali pracovat lidé, kteří se nebojí do zachovaných dokumentů začíst a vědí, jak s nimi pracovat. „Vše, co se týkalo archivů, bylo bohužel dlouhodobě přehlíženo. Nikdo s dokumenty systematicky nepracoval,“ říká historik Pavel Žáček, který loni na podzim převzal vedení archivu.

Jako potvrzení jeho slov se mohou vzít rozsudky z posledních let, v nichž soudci nařídili vyškrtnou ze seznamu spolupracovníků StB většinu těch, kteří se s vnitrem kvůli této věci soudili. Nejde ani tak o to, že někteří z nich skutečně na seznam nepatřili. U nich je rozhodnutí v pořádku. Problémem je, že vnitro se příliš nesnažilo najít důkazy v případech, kdy bylo pravděpodobné, že dotyčný na seznamy patří. Něco podobného se odehrálo právě u herce Kanyzy. Městský soud nejprve rozhodl, že mezi spolupracovníky StB nepatří. Až odvolací soud rozhodl jinak. V době mezi oběma rozsudky se přitom změnilo jen to, že noví zaměstnanci vnitra se pod Žáčkovým vedením podívali i na jiné spisy, kde Kanyzovo jméno figurovalo. Jejich předchůdci, kteří připravovali dokumenty pro první stání, to neudělali.

Jsou tu však i další fakta, která tvrzení Žáčka o dosavadním nezájmu o archivy StB dokládají. Vnitro má nyní k dispozici kolem 17 kilometrů archiválií (víc než 155 milionů stran dokumentů), které se týkají činnosti komunistické tajné policie. Částečně zpracována je jen asi polovina. „Archivně zpracována není drtivá většina písemností vzniklých v osmdesátých letech. Přitom právě tyto dokumenty umožní objasnit závažnost předávaných informací u agentů, jejichž svazky byly zničeny,“ napsal ve svém komentáři pro MF DNES loni v prosinci Radek Schovánek, který se činností StB roky zabývá.

A jak je možné, že nikdo dokumenty neprozkoumal? Nabízí se vysvětlení, že hlavně ČSSD, pod kterou vnitro v posledních osmi letech spadalo, o to neměla příliš zájem. „To zhodnotit neumím,“ reaguje Žáček. „Je ovšem pravda, že prvních pět šest let po revoluci se archivy StB především shromažďovaly na jedno místo. Poté, co se mohlo začít s prozkoumáváním, se ale už s nimi příliš nedělo. Proč, to nevím,“ dodává Žáček.

***

Z více než 155 milionů stran dokumentů o činnosti StB je částečně zpracována jen asi polovina.

O autorovi| JAN VACA, s přispěním Jaroslava Kmenty
[5] vývoj: kauza Tošovský (13.02.2007, 07:29:37)
Expremiér a bývalý guvernér České národní banky Josef Tošovský popírá, že by spolupracoval StB.

Tošovský tvrdí, že o těchto skutečnostech informoval v rámci bezpečnostní prověrky Národní bezpečnostní úřad a že byly známy i tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi. Podotkl rovněž, že má nejen prověrku na stupeň přísně tajné, ale i prověrku NATO.
http://cesko.ihned.cz/c6-10084490-20414040-002000_d-tosovsky-s-stb-jsem-nespolupracoval

Tošovský prošel „podivnou“ prověrkou
http://zpravy.idnes.cz/tosovsky-prosel-podivnou-proverkou-dsj-/domaci.asp?c=A070212_214409_domaci_zra
[6] iHNed.cz: Archivy StB (13.02.2007, 07:41:43)
Pavel Žáček: Nový archiv bude lepší než lustrace
http://cesko.ihned.cz/c6-10084490-20417500-002000_d-posledni-tyden-otevrel-novou-kapitolu-v-poznavani-minulostipavel-zacek-reditel-archivu-ministerstva-vnitra


Archivy StB vydávají po letech nová jména


"V době, kdy archivy vedl Jan Frolík, erudovaný odborník a disident, mu badatelská obec vyčítala, že velice složitě zpřístupňuje spisy. On byl opatrný, nechtěl hony na čarodějnice. Teď je tam nové vedení a asi teď chtějí tu věc otevřít více," říká Ruml.

http://cesko.ihned.cz/c3-20415690-002000_d-posledni-tyden-otevrel-novou-kapitolu-v-poznavani-minulosti


Kdo si u soudu v posledních letech vymohl vyškrtnutí ze seznamu spolupracovníků StB, bude si možná muset znovu shánět právníka. A počítat s tím, že proti němu budou stát nové důkazy. Ministerstvo vnitra chce totiž prověřit vybrané případy z posledních tří let.

http://cesko.ihned.cz/c6-10084490-20415680-002000_d-agenty-stb-usvedci-nove-dukazy[7] ambiciózní kádr : špiclovského systému (13.02.2007, 07:43:54)
Tomáš Němeček: Vydíratelný Tošovský
...
Psal ekonomické analýzy, hodnotil cizí bankéře... Nejvíc se to podobá Medgyessymu: až na to, že Tošovský nebyl důstojníkem ani nemá po ruce ušlechtilou výmluvu. Jen jako ambiciózní kádr nastoupil do zaběhnutého špiclovského systému.

http://cesko.ihned.cz/c3-20416100-002000_d-vydiratelny-tosovsky
[8] UZSI: Tos nebyl agent (13.02.2007, 19:26:51)

Podle civilní rozvědky (Úřad pro zahraniční styky a informace - ÚZSI) nebyl bývalý premiér a někdejší dlouholetý guvernér České národní banky Josef Tošovský spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti (StB). "Pokud by pan Tošovský byl oficiálním spolupracovníkem StB, objevil by se ve vydaných seznamech," sdělil mluvčí rozvědky Bohumil Šrajer.

Havlův agent

Václav Havel jako politický patron Josefa Tošovského nám dluží obšírné vysvětlení. Rádi se necháme poučit, v kterém okamžiku je odbornost důležitější než kompromitování se Státní bezpečností, zvlášť v nejvyšších patrech moci. Od morální autority to bude výjimečně pikantní.

http://lidovky.zpravy.cz/havluv-agent-c9q-/ln_nazory.asp?c=A070213_095706_ln_nazory_lvvPodle oslovených historiků a odborníků je nejpravděpodobnější, že informace pocházejí ze Slovenské republiky, která při rozdělení společného státu získala kopie některých dokumentů StB.

http://cesko.ihned.cz/c6-10084490-20423260-002000_d-rozvedka-zduraznila-ze-tosovsky-nebyl-oficialnim-spolupracovnikem-stb
[9] Aktualne.cz: afery StB (14.02.2007, 10:17:22)
Nové lustrace odhalí policejní stát
...
Žáčka zarazilo, že média věnují mnohem větší pozornost spolupráci bankéře a pozdějšího premiéra Tošovského, než výcviku zabijáckého komanda StB, které bylo v 70. a 80. letech připraveno zasáhnout v západní Evropě.

"Je to škoda, že pozornost přešla jinam. Nedokážu si představit, že by 20 let po pádu Třetí říše někdo našel zprávy o komandu abwehru, které mělo zatknout královnu a nezveřejnil jejich jména," připomíná Žáček skutečnost, že vojenská rozvědka zatím odmítá členy komanda jmenovat.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=355804&sym-ok=1368#anketa-1368
[10] Týden.cz: Tresty za lhaní (14.02.2007, 11:09:15)
Poslance zajímá Tošovského prověrka

"Budeme se na to určitě ptát," poznamenal k okolnostem vydání Tošovského prověrky Vladimír Koníček (KSČM), který je členem poslanecké komise pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). "Dochází mi trpělivost. Každý další případ ukazuje, že chyba je v systému," dodal jeho kolega z komise Pavel Severa (KDU-ČSL).

Severa chce navíc na nejbližším jednání navrhnout, aby bylo možné lidi, kteří v budoucnu při prověrkách zatají, že spolupracovali s bezpečnostními složkami minulého režimu, trestně stíhat. "Není možné, aby nás takhle tahali za nos. Trestní odpovědnost by mohla pomoci," míní. Konkrétní znění paragrafu ještě nemá, chce svou ideu nejprve probrat se členy komise.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/poslance-zajima-tosovskeho-proverka_3309.html
[11] iHNed.cz: Archivy StB (15.02.2007, 09:44:23)
Zveřejnění archivů StB může přinést desítky dalších odhalení

České archivy jsou totiž přístupné už více než dva roky. Háček byl v tom, že dokumenty StB se na veřejnost dostávaly dosud jen velmi pomalu. I to zapříčinilo vznik řady podezření a chimér.

Modelovou ukázkou může být Fond Z. Hned po listopadovém převratu soustředil tehdejší ministr vnitra Richard Sacher do trezorové místnosti svazky tehdejších politiků a vysoce postavených státních úředníků. Celá devadesátá léta se spekulovalo, kde tajemný fond Z skončil.

"Fakticky už neexistuje, materiály byly zařazeny zpátky do archivu," uvádí Pavel Žáček, nový šéf archivářů na ministerstvu vnitra. "Efektem archivu má být právě i oddémonizovat některé fámy a klišé, které vznikly v minulosti," doplňuje jej ministr Langer.

http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-20441010-i00000_d-zverejneni-archivu-stb-muze-prinest-desitky-dalsich-odhaleni
[12] Luboš Palata: Kauza Tošovský (15.02.2007, 10:00:52)
Komunista horší estébáka

Případ bývalého guvernéra České národní banky a premiéra Josefa Tošovského je klasickým případem tohoto druhu. Místo aby se jasně řeklo, zda bylo chybou jmenovat do těchto funkcí bývalého komunistu, který se vypracoval na tak vysoký ekonomický post v rámci totalitní moci, řeší se, zda pro StB něco napsal, nebo nenapsal. A ostatně čím se lišili lidé jako Tošovský od lidi z Prognostického ústavu, kteří vypracovávali zprávy rovnou pro politbyro?

O autorovi| Luboš Palata, redaktor LN
http://lidovky.zpravy.cz/komunista-horsi-estebaka-0hq-/ln_noviny.asp?c=A070215_000043_ln_noviny_sko&klic=217746&mes=070215_0
[13] Stanislav Devátý: kauza Tošovský (15.02.2007, 10:11:16)
Tošovský tvrdí, že o své minulosti informoval Václava Havla.
Jestli to Havlovi řekl, tak ten si ho měl před jeho jmenováním prověřit, protože na to měl právo.

Co když to Havel prostě "překousl"?
Je to možné, protože Havel překousl daleko víc závažnějších věcí. Byl vůči tomu dost laxní. To byla ta jeho tlustá čára za minulostí.

http://zpravy.idnes.cz/devaty-havel-mel-nechat-tosovskeho-proverit-f3p-/domaci.asp?c=A070214_210105_domaci_zra
[14] Langer: Tošovský (15.02.2007, 10:27:49)
Langer chce odtajnit i Tošovského spis

"Mám připraven návrh nařízení, které rozhodne o tom, jaká část archivu ÚZSI bude předána do Archivu bezpečnostních složek a bude poté plošně zveřejněna a jaká část zůstane utajovaná," říká Langer. Utajen má zůstat jen zlomek materiálů, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit bezpečnost či zájmy České republiky.
Tošovského spis je nyní v Česku utajován a leží v archivech rozvědky. "Spis je i ve slovenském Ústavu paměti národa, kde byl odtajněn. V Česku ne," říká ministr vnitra Ivan Langer.

Cesta vede na Slovensko
Langer tak nepřímo potvrdil dohady historiků, že informace o Tošovském, které zveřejnila Mladá fronta Dnes, pocházejí zřejmě ze Slovenska. "K jednotlivým případům se nevyjadřujeme. Naše politika je taková, že k dokumentům na základě žádosti umožníme přístup, ale je pak na zodpovědnosti žadatele, jak s nimi naloží," říká mluvčí slovenského Ústavu paměti národa Michal Dzurjanin.

http://cesko.ihned.cz/c6-10084490-20438360-002000_d-langer-chce-odtajnit-i-tosovskeho-spis
[15] Právo: Fond Z (16.02.2007, 00:02:38)
Tajemný fond „Z“ prý už neexistuje

Fond „Z“, trezor s dokumenty, které se měly týkat vrcholných politiků první polistopadové garnitury a nesměly být v 90. letech zveřejněny, prý už neexistuje. Podle ředitele archívu bezpečnostních složek ministerstva vnitra Pavla Žáčka byly tyto materiály vřazeny zpět do archívních fondů.
„Fond Z je spojován s opatřením, které vzniklo na ministerstvu vnitra v dubnu 1990,“ říká Žáček. Do trezorové místnosti měly být za asistence příslušníků státní bezpečnosti soustředěny všechny doklady – evidenční i svazkové – k členům tří parlamentů, federálního a obou národních, vlád, ale i prokuratur a ústředních orgánů včetně prezidenta.
„Bylo to označeno jako ochrana nové moci, ochrana ústavních činitelů, aby kdokoli neměl přístup k jejich materiálům,“ uvedl Žáček.
Kauza se poprvé dostala na povrch při prvních parlamentních volbách.
[16] Vědma: (16.02.2007, 08:23:08)
Tošovský působil v bance, kde prý „prala“ peníze KGB

Podle Reha to však byl výsledek dohody mezi komunisty a Občanským fórem s tím, že Tošovského si do funkce protlačili právě komunisté. V roce 1989 byl předsedou SBČS Svatopluk Potáč, bývalý předseda Státní plánovací komise a člen ÚV KSČ.

"Pamatuji si to přesně: bylo to 6. prosince 1989, pár dnů po sametové revoluci, a Potáč už tehdy přímo přede mnou říkal, že je dohodnuto, že novým předsedou státní banky bude Tóša (Tošovský). Když jsem se ho ptal, jak to ví, odpověděl, že to je domluvené s Mariánem Čalfou (pozdější premiér a tehdejší člen ÚV KSČ – pozn. red.), který se na tom dohodl s Václavem Havlem," říká Reh.

Tošovský se podle Reha nikdy nezbavil svých komunistických přátel ani své minulosti.

"Josef Tošovský měl být soudný a vzhledem ke svým stykům s StB neměl vůbec vstupovat po listopadu 1989 do tak vysokých pozic guvernéra centrální banky a pak i na post premiéra. Když se dnes dozvídám, co o něm bylo v archivech StB, považuji to za ostudné," řekl poslanec ODS František Laudát.

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A070215_213751_domaci_ost

[17] Žáček: o archivech StB (18.02.2007, 19:03:16)
Když jsme u Lidových milicí: vy v jedné své knize píšete, že Josef Tošovský byl dokonce i milicionářem. Jak to víte?
To zase mám z knihy Františka Doskočila, agenta americké CIA uvnitř komunistické nomenklatury: píše, že jednou jim na Vysokou školu politickou přišel přednášet Tošovský v uniformě.


...

Není zvláštní, že se dnes pohoršujeme nad estébáky, ale členové KSČ, pro niž Státní bezpečnost vlastně pracovala, nám zas až tolik nevadí?
To je otázka celého postkomunistického bloku, kdy veřejnost reagovala na to, co bylo utajeno. O řadových členech komunistické strany se vědělo, o funkcionářích se vědělo. Ale o tom, že někdo měl tajně s režimem vztahy a tajně mu pomáhal, to je věc, která každého samozřejmě zajímá.

Proč se nezveřejňují přímo příslušníci Státní bezpečnosti, ale jen spolupracovníci?
Odpovím vám možná překvapivě: my ani všechny příslušníky neznáme. To je hudba budoucnosti, kdy k nám bude personální agenda převedena.

Znovu se ptám: není nespravedlivé, že známe spolupracovníky StB, ale nikoliv samy "estébáky"?
Možná ano, ale už jsem dal veřejný příslib, že jako první uděláme kompletní seznam příslušníků celé druhé správy StB se všemi údaji. Budou to tabulky, kompletní sestava.

Kolik vlastně měla StB příslušníků?
Není to přesně sečteno, ale odhad k roku 1989 je mezi patnácti až sedmnácti tisíci, což je poměrně malé číslo; v Německu u Stasi to bylo daleko více. K tomu měla StB několik desítek spolupracovníků. Ovšem údaje o tom, kolik toho bylo skartováno, zatím neexistují.

http://zpravy.idnes.cz/sef-archivu-o-stb-zjistime-co-dnes-ani-netusime-flk-/domaci.asp?c=A070218_094207_domaci_klu
[18] František Doskočil: (18.02.2010, 14:43:48)
Pozorně jsem si přečetl vše ale nikde jsem nezjistil, že by LN zveřejnili náš rozhovor někdy z prosonce 1997, kde jsem na příslušníka LM Tošovského upozornil. Zřejmě chyběla osobní statečnost redaktora a moje tvrzení nepovažoval za nutné zveřejnit vzhledem ke kamarádství Havla a Tošovského. Smutné,že to co věděli novináři LN zůstalo jejich tajemstvím deset let.