[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Kateřina Jacques: Otázky pro ministra vnitra k CzechTeku


2007-02-20, 21:14:54 • CzechTek
OTEVŘENÝ DOPIS – OTÁZKY PRO MINISTRA VNITRA
K ZÁSAHU NA TECHNOPÁRTY CZECHTEKPraha, 13. 2. 2007


Vážený pane ministře,

protože se během mých diskuzí s občany, ale i v širší veřejnosti stále objevují nejasnosti kolem zásahu Policie ČR na technopárty Czechtek, dovolte mi položit Vám (také v návaznosti na náš rozhovor) několik otázek za účelem vnesení jasnosti do celé věci:
Proč byla policie nečinná od doby příjezdu na místo uvíznutého nákladního vozidla účastníků technopárty (na vjezdu na účelovou komunikaci ze silnice č. 198; tj. v době mezi 01:00 a 02:00 hod.), a to po dobu několika hodin (z tvrzení ředitele OŘ PČR Tachov plyne, že tomu bylo do doby uzavření silnice č. 198 Správou a údržbou silnic Stříbro okolo 05:00 hod. téhož dne). K okamžiku zablokování provozu na dálnici D5 u sjezdu Mlýnec pro jednotlivé směry jízdy v době po 01:00 hod. dne 29. 7. 2005 se blíže nikdo z oslovených služebních funkcionářů Policie ČR nevyjádřil (viz zpráva ombudsmana).

Proč policie blokovala vjezd na pronajaté pozemky i poté, co zjistila, ze část pozemku je řádně pronajatá?

Jak vznikly a kdo je zodpovědný za nepravdivé informace, které policie v souvislosti s pronájmem pozemku šířila?

Proč policie odmítala iniciativu p. Šrouba a p. Čermáka, kteří s ní chtěli spolupracovat na vytýčení pronajatých pozemku (viz zpráva ombudsmana)?

Proč policie dostatečně neinformovala účastníky, ze se nacházejí na nepronajatých pozemcích a neposkytla jim přiměřenou dobu k tomu, aby tyto pozemky mohli opustit?

Proč policie neoznačila před zákrokem hranice nepronajatých pozemků a proč vyhnala účastníky i z pronajatých pozemků (viz zpráva ombudsmana)?

Proč policie dala přednost „obnově veřejného pořádku“ před bezpečností osob (výše škod, která hrozila, nebyla vysoká)? Rok předtím v Boněnově policie zdůvodňovala, že nezasahovala proto, aby neohrozila bezpečnost osob (viz zpráva ombudsmana ..."použití síly musí být úměrné škodám, které přinejmenším bezprostředně hrozí jako důsledek negativního jednání")

Kde se nacházeli a jaká rozhodnutí činili během Czechteku (28. 7.-2. 8. 2005) přímo odpovědní policejní důstojnicí – jmenovitě náměstek pro uniformovanou policii Vladislav Husák, ředitel Západočeské policie Antonín Moltaš a náměstek pro uniformovanou policii Jan Brázda?

Kdo byli členové tzv. koordinační skupiny a pracovníci kontrolních orgánů a proč neposkytovali dostatečnou pomoc řediteli PČR Tachov?

Policejní opatření proti účastníkům technopárty řídil ředitel OŘ PČR Tachov. Ze strany Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR a Policie ČR správy Západočeského kraje v Plzni nebyla poskytována dostatečná pomoc řediteli OŘ PČR Tachov a jemu podřízeným policistům. Proč?

Kdo vyhodnotil jako oprávněný noční zásah?

Byl noční zásah z hlediska taktiky a techniky správný? Umožňoval noční zásah pořízení dokumentace jak ukládá bod II.i) 10 Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005?

Proč Policie ČR celé páteční dopoledne blokovala dálniční sjezd č.136 dálnice D5 a více dní i množství okolních silnic?

Proč nezajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu, když jí to ukládá §2 odst.1 písm. i) Zákona o Policii ČR?

Kdo vyhodnotil požadavky tachovského ředitele Mgr. Knížete a rozhodl o stažení policejních jednotek z celé republiky?

Kdo vyhodnotil §42b Zákona o Policii ČR a na základě jakých poznatků a kterého bodu zákona povolal zásahové jednotky? Jaké je znění tohoto rozkazu? Kdo a kdy ho vydal?

Které konkrétní přestupky a trestné činy účastníků proti zákonu byly důvodem pro zásah proti účastníkům technopárty?

Jaké kroky podnikla Policie ČR pro zabránění páchání těchto přestupků a trestných činů před samotným zásahem?

Kdo byl dle §42 Zákona o Policii ČR velitelem zákroku pod jednotným vedením a kdo ho určil? Přiložte prosím transkripci zvukového záznamu či písemný záznam o tomto rozhodnutí.

Na základě jakého rozkazu byly pořádkové síly začleněny pod jednotné velení a pod koho byly začleněny?

Kdo určil velitele jednotek a kdo začlenil tyto velitele jednotek pod jednotné velení?

Kdo dal pokyn k použití donucovacích prostředků dle §42 Zákona o Policii ČR?

Použití jakých donucovacích prostředků bylo rozhodnuto a kdo jejich použití nařídil?

Kdo a jak určil policisty odpovědné za kontrolu výzbroje a výstroje zasahujících policistů, tak jak ukládá bod III.b) Rozkazu policejního prezidenta č.67/2005?

Proč nebylo zabráněno neadekvátnímu používání donucovacích prostředků ze strany jednotlivých policistů (tzv. selhání jednotlivce) velitelem zásahu pod jednotným velením?

Umožňoval noční zásah velitelům jednotek mít přehled nad situací?

Za zodpovězení Vám předem děkuji.


Se srdečným pozdravem


Kateřina Jacques
Poslankyně za Stranu zelených

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Fízl: Kateřina (21.02.2007, 11:50:57)
umí psát nádherné dopisy, tu ženu já prostě miluji a jak se vyzná v paragrafech, ona je prostě báječná.....
[2] Jose: (21.02.2007, 21:08:48)
Vážený Fízle,to už ona nepíše, má na to placené zelené asistenty( z našich peněz). Jistě se mnou budete souhlasit, že by asi bylo nejvhodnější, kdyby to vzala pěkně z gruntu a začala třebas interpelací na min.vn. ohledně vyvraždění Slavníkovců Přemyslovci - jasné genocidum, atd. dodnes ze to nebyl nikdo potrestán - krásné, vznosné téma.
[3] ruka: debilové (21.02.2007, 21:19:43)
koukam, že to byl dlouho klid, nechteli byste si blejt ty vaše nesmysly někde jinde?