[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Český helsinský výbor: Nevyšetření CzechTeku dokazuje, že kontrola policie nefunguje


2007-02-23, 11:06:00 • CzechTek
Policie a lidská práva
(JUDr. Pavel Bílek

Mgr. František Valeš, Český helsinský výbor, 23. února 2007)

Policie ve vztahu k aktivitám extremistických hnutí


Za znepokojující lze považovat laxní přístup Policie ČR při shromážděních a obdobných akcích (především koncertech neonacistických skupin skrytých za soukromé akce) organizovaných pravicovými extremistickými, potažmo neonacistickými organizacemi (zejména Národní korporativismus, Národní odpor). Přestože tyto skupiny ve svých oficiálních vyjádřeních lavírují na hranici zákona natolik umně, že většinou nejsou trestně postižitelná, je zarážející, že příslušníci Policie ČR většinou nereagují adekvátně ani na zřetelné projevy, jimiž je porušován zákon či je dáno podezření ze spáchání trestného činu, ačkoliv jsou na ně v některých případech upozorňováni zástupci občanské společnosti. V případě demonstrací, organizovaných těmito skupinami, vznikají těžko omluvitelné situace, kdy policisté prakticky ochraňují členy těchto skupin před antifašistickými aktivisty. Jako extrémní, leč dobře dokumentující případ lze v této souvislosti uvést nesprávný postup policisty proti K. Jacques při shromáždění Národního odporu dne 1.5. 2006 (viz vyjádření ČHV ). Kromě trestního stíhání řadového policisty pro zjevné pochybení došlo i k internímu postihu několika dalších policistů ve vedoucích pozicích, a to pro nedostatečné zajištění celé policejní akce. Bez zajímavosti není ani fakt, že trestní stíhání uvedeného policisty bylo zastaveno a nyní se celá věc na základě pokynu nejvyšší státní zástupkyně znovu prošetřuje.
Dozvuky akce CZECHTEK

Výraznou a specifickou záležitostí, která byla detailně sledována médii, se v roce 2005 stal policejní zásah na tanečním setkání Czechtek. Tato akce se uskutečnila v srpnu na Tachovsku, kde policisté tvrdě zasáhli proti jejím účastníkům. ČHV vydal k této záležitosti dvě obsáhlá kritická stanoviska (k dispozici na www.helcom.cz) a lze konstatovat, že ČHV se zásadně ztotožňuje s kritickými závěry Veřejného ochránce práv, který jednání policie, celkově vzniklou situaci a její důsledky detailně odborně zkoumal a svá zjištění publikoval ve svém závěrečném stanovisku v lednu 2006. Fakt, že k začátku roku 2007 lze chovat oprávněné pochybnosti o objektivním prošetření a došetření jednání konkrétních příslušníků Policie ČR ze strany Inspekce ministra vnitra, jen dokládá výše zmíněné výhrady vůči postavení a efektivitě práce tohoto orgánu.

celá kapitola Policie a lidská práva ze Zprávy ČHV o stavu lidských práv v České republice za rok 2006
na: ..:. Helcom.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Boban: (23.02.2007, 22:28:02)
Bílku a Valeši, jste zřejmě tak chytří až p....., ač sami dobře víte, jaký problém je při současném stavu práva zadokumentovat a prokázat jakékoliv, i přestupkové jednání řidiče jedoucího rychle , aby toto nebylo napadnutelné, budete se zase rejpat a rejpat. A co kdyby jste to těm fízlům šli ukázat, jak se to správně dělá ?