[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Martin Schulz: Husák měl odejít dávno, nejen kvůli posledním aférám (ČRo6)


2007-03-23, 10:46:00 • Média
Vladislav Husák odchází ze své funkce
(Názory a argumenty, ČRo6, 22. března 2007, 18:10)


Daniel RAUS, moderátor

Dobrý policista počítá vždy s několika možnostmi. Zdá se, že tento požadavek naplňuje momentálně především sám policejní prezident Vladislav Husák. Prohlásil totiž, že je připraven na možnost vlastní rezignace. I v případě jeho odchodu z funkce existují přitom dvě cesty. Buď v této věci bude konat on sám, nebo rovnou ministr vnitra Ivan Langer. Proč se křeslo policejního prezidenta vlastně tolik otřásá? To vám řekne Martin Schulz.
Martin SCHULZ, redaktor

Ve chvílích, kdy vznikají tyto řádky, se pozice policejního prezidenta Vladimíra Husáka jeví jako velice nejistá. Důvody tohoto stavu se zdají být jasné.
V posledních několika dnech se na něj najednou mediálně vyvalilo několik poměrně závažných obvinění. Když ta obvinění svážeme do jediné věty, pak jde o jeho roli při údajném rozsévání informací o průběhu vyšetřování takzvané kauzy biolíh, o únik utajované informace o jistém ruském agentovi, zkoumány jsou jeho důvěrné vztahy s nyní již bývalou pracovnicí ministerstva vnitra a naposledy se objevily zprávy o tom, že měl prý údajně vědět dopředu o připravované likvidaci podnikatele Františka Mrázka.
Je samozřejmě trochu divné, proč a v jakém časovém sledu se všechny tyto informace najednou objevily. Je to samozřejmě ještě o trochu divnější, když si uvědomíme, že jde o poznatky, na které narazila při své práci na prověřování policejního prezidenta Bezpečnostní informační služba. Ta se ve světle takto zjevovaných událostí jeví spíše a více jako informační než jako bezpečnostní agentura.
Na druhou stranu policejní prezident Husák toho mnoho významného pro policii neudělal. Troufám si to tvrdit s ohledem na jeho plány, které národu zjevil po nástupu do funkce v září roku 2005. Tehdy vyhlásil svůj projekt pěti základních pilířů policejní reformy, jimiž byly tyto, cituji: "Zlepšení mediálního obrazu policie, větší otevřenost, stabilní personální situace, stanovení ceny policejní práce a změny organizační struktury." Konec přehledu před necelými dvěma lety ohlášených pilířů.
Když to vezmeme pěkně popořadě. Mediální obraz policie se zlepšit nepodařilo. Svým dílem k tomu přispěl i sám policejní prezident, když národu prostřednictvím bystrých novinářů předvedl, jak rychle a hazardně se dá jezdit na cestě mezi domovem a zaměstnáním.
Větší otevřenost, česky tedy asi glasnosť, se také nenastala. Nepočítáme-li do ní všechny ty úniky policejních odposlechů a vůbec tajných materiálů do sdělovacích prostředků. Pod pojmem stabilní personální situace, což byl další z Husákových pilířů, se jistě neskrývala možnost snížit zároveň se zavedením nového služebního zákona platy přinejmenším stovkám policistů a přispět tím k masovému úprku policistů pryč ze služby. Stanovení ceny policejní práce možná nastalo právě zavedením zmiňovaného nového kariérního řádu, nicméně pozitivní dopad na chod policie je zatím hodně diskutabilní.
Poslední z pilířů, tedy změny organizační struktury a tedy hlavně to, co se za prezidentování Vladimíra Husáka odehrálo, může laická veřejnost posuzovat jen obtížně. Z názorů odborníků by se ale mohlo zdát, že různá ta slučování policejních pracovišť a přesuny týmů a podobně, nějaké zvláštní stabilitě sboru mnoho nepřispívají. A co se týče produktivity práce v zemích Evropské unie, má Česká republika sice nejvyšší počet policistů, poměřováno s počtem obyvatel, ale nejméně z nich k vidění takzvaně v ulicích. Nemohu totéž nepřipomenout, že lidové heslo, které provázelo vstup Vladimíra Husáka na policejní výsluní, znělo, ještě rychle připomenu, že to byl rok masakrálního výstupu policejních mlátiček proti účastníkům techno slavnosti CzechTek, "mlátili nás za Husáka, budou nás za Husáka mlátit dál."
Když před necelými dvěma lety Vladimír Husák do funkce nastupoval, neměl mezi svými pilíři například zajištění větší vymahatelnosti práva nebo účinnou přítomnost policistů v místech, kde je ohrožen život a majetek občanů a podobné věci. Nemá je tam dodnes. Takže, i kdyby se s ním nyní netřásla židle kvůli všem těm náhle objeveným prohřeškům, odejít by mohl i tak.

Daniel RAUS, moderátor

Konstatoval Martin Schulz.

audio na: ..:. rozhlas.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Mgr. Josef Sysel: Kontakt na Martina Schulze ? (14.01.2008, 07:58:03)
Včera v noci jsem poslouchal v radiu pořad "Svět podle Martina Schulze". Zaujal mne a rád bych panu Schulzovi něco napsal. Prosím, můžete být tak laskavi a dát mi na něj kontakt? Díky.
J.S.