[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Dánové jsou v otázce Christiánie rozděleni (Politiken.dk)


2007-04-3, 11:53:00 • Squatting
Christiánie rozděluje Dány na dva tábory
(Politiken.dk, 3. března 2007, 7:37)


Průzkum ukazuje, že polovina Dánů by nechala Christiánii v klidu – druhá polovina ji chce srovnat se zemí.

Dánští občané jsou rozděleni v otázce Chritiánie.

To ukazuje průzkum veřejného mínění, založený na odpovědi 945 Dánů, provedený firmou Analalyse Danmark.
Průzkum přichází právě ve chvíli, kdy se boj o Christiánii stává opět aktuálním. Včera se rozhodla firma, která se má podílet na normalizaci Christiánie interpretovat odpověď obyvatel Christánie – která zněla: „ano, s výjimkami“– jako „ne“.

Dánsko rozděleno na středové čáře

Průzkum ukázal, že 48% Dánů chce, aby se jednání s Christiánií znovu otevřelo – nebo aby Christiánie mohla pokračovat jako doposud. Stejný počet dotázaných chce, aby Christiánie byla srovnána se zemí nebo aby normalizace dále pokračovala aniž by obyvatelé Christiánie byli součástí procesu.

Odpovědi jsou stejné nezávisle na věku dotázaných či místě bydliště. Zatímco každá druhá žena by zachovala Christiánii v současné podobě je tato možnost uspokojivá jen pro jednoho muže ze třech dotázaných.

Tyto výsledky jsou naprosto stejné jako výsledky průzkumu veřejného mínění v roce 1976 – kdy polovina obyvatel podpořila Christiánii.

zdroj: ..:. Politiken.dk :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: