[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Policie přiznala, že při prohlídkách zadržených pochybila (iDNES.cz)


2007-05-10, 16:59:59 • Média
Údajnou šikanu mladých socialistů prověří inspekce
(iDNES.cz, 10. května 2007, 15:20)


Pražští policisté na 1. máje porušili služební předpisy. Podle vnitřní kontroly pochybili při bezpečnostní prohlídce, kterou na stanici provedli zadrženým mladým socialistům. Případem se ještě bude zabývat Inspekce ministra vnitra.

více na: ..:. iDNES.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Pražská policie: dokumentace úkonů prováděných se zajištěnými osobami neodpovídá příslušným ustanovením zákona o Policii ČR (10.05.2007, 18:47:47)
Vyhodnocení prvomájového zákroku Policie ČR - Tisková zpráva
K článku zveřejněném v deníku PRÁVO dne 02.05. 2007 „Na 1. máje se víc pralo, než slavilo“ ve vztahu k činnosti policistů Policie ČR při omezování osobní svobody osob zajištěných policisty na mostě Legií a Střeleckém ostrově dne 01.05. 2007 a předvedených do prostor MOP Bartolomějská, OŘP Praha I objekt Na Perštýně 11, Praha 1 bylo ředitelem Správy hl. m.

Prahy Policie ČR dne 02.05. 2007 nařízeno provést kontrolní šetření.


Z provedeného šetření vyplynulo, že v postupu policistů při zajištění osob na mostě Legií a Střeleckém ostrově a jejich převezením do objektu Na Perštýně nebylo shledáno závad. Policisté postupovali v souladu se zákonem o právu shromažďovacím, zákonem o přestupcích a zákonem o Policii ČR.

Při hodnocení postupu policistů v objektu Perštýn bylo zjištěno, že dokumentace úkonů prováděných se zajištěnými osobami neodpovídá příslušným ustanovením zákona o Policii ČR. I když ze strany zajištěných osob dosud nebylo podáno trestní oznámení či stížnost na tento postup, ke zranění osob či poškození či ztrátě věci nedošlo. Přesto bylo rozhodnuto příslušný materiál o provedeném šetření předat Inspekci ministra vnitra k posouzení, zda by se ve věci nemohlo jednat o trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele. V případě, že ve věci podezření z trestného činu nebude spatřováno, bude věc předána řediteli Obvodního ředitelství Policie ČR Praha I ke kázeňskému vyřízení. Do rozhodnutí Inspekce ministra vnitra nebudou Policií ČR správou hlavního města Prahy ve věci podávány další informace.

Stanovisko vedení Správy hl. m. Prahy Policie ČR

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=49081
[2] Pražská policie: Prvomájové oslavy v Praze (10.05.2007, 18:54:14)
Prvomájové oslavy v Praze

Do bezpečnostního opatření Správy hlavního města Prahy P ČR se zapojili příslušníci

pořádkových a dopravních složek a také služba kriminální policie a vyšetřování.


Stovky pražských policistů byly v pohotovosti již od časných ranních hodin. Na 1. května 2007 bylo v našem hlavním městě ohlášeno deset shromáždění občanů.

Oslavy konající se na Letenské pláni proběhly v klidu a pražští policisté zde nemuseli zakročovat. Jiná situace ale byla na Střeleckém ostrově. Zde se sešlo asi padesát občanů, aby uctili památku chigágských policistů a toto shromáždění mělo být ukončeno krátkým průvodem Prahou zakončeným před budovou Velvyslanectví USA. Krátce před polednem obsadili schody na Střelecký ostrov vyznavači odlišných myšlenek. Jednalo se přibližně o čtyřicet osob, které svou přítomností bránily vstupu dalším účastníkům ohlášeného shromáždění. Policisté zakročili a schody byly uvolněny. Později se na schodech vedoucích na Střelecký ostrov opět shromáždili nesympatizující občané. Svolavatel této akce pořádané na Střeleckém ostrově je tedy kolem půl jedné odpoledne vyzval, aby nenarušovali pokojné shromáždění, výzva zazněla i od zástupce Magistrátu hlavního města Prahy, který se sem dostavil. Další výzva byla směřována vůči odpůrcům shromáždění od příslušníků P ČR. Ani ta se ale nesetkala s patřičnou odezvou. Proto policisté v souladu se zákonem o právu shromažďovacím zakročili a zadrželi celkem 26 osob, které jako podezřelé z přestupku proti veřejnému pořádku předvedli na policejní služebnu. Tyto osoby byly následně vyslechnuty a propuštěny na svobodu.

Ve dvanáct hodin a čtyřicet minut se účastníci shromáždění v ulici Újezd vydali na pochod a krátce nato byli zastaveni na patě mostu Legií příslušníky Speciální pořádkové jednotky. Zde byli opakovaně vyzváni, aby se rozešli, neboť jejich pochod nebyl povolen. V případě, že by tak neučinili, byli upozorněni, že budou policií vytlačeni, aby nenarušili řádně ohlášený pochod ze Střeleckého ostrova do ulice Tržiště. Na mostě Legií policisté opakovali výzvy k uvolnění komunikace. Ve třináct hodin a dvacet osm minut vyšel pochod ze Střeleckého ostrova. Aby nedošlo k případnému střetu účastníků obou táborů, začali příslušníci Speciální pořádkové jednotky vytlačovat účastníky nepovoleného pochodu. Při zákroku použili několik zásahových výbušek jako donucovacího prostředku. Tyto osoby byly vytlačeny do ulice Šeříkova a cesta ohlášenému průvodu tak byla uvolněna. Průvod dorazil před budovu velvyslanectví USA kolem druhé hodiny odpoledne. Svolavatel tohoto průvodu pronesl projev a poté se účastníci shromáždění pokojně rozešli. Během průvodu byly zadrženy a předvedeny tři osoby na nejbližší policejní služebny pro podezření z protiprávního jednání. Jeden muž byl obviněn z trestných činů výtržnictví a útok na veřejného činitele. Byl umístěn v policejní cele s podnětem státnímu zástupci na vzetí do vazby. Následujícího dne, ve středu 2. května, nebyl návrh státním zástupcem akceptován a dotyčný je tak vyšetřován na svobodě. Další zadržený byl obviněn z trestného činu podpora a hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a je dále vyšetřován na svobodě. Třetí ze zadržených si vyslechl obvinění z trestného činu útoku na veřejného činitele. I ten je vyšetřován na svobodě.

por. Iva Knolová

por. Eva Miklíková

http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=47961
[3] TV Nova: Šikana socanů: Kamerový system na policii nefungoval (11.05.2007, 17:02:43)
Šetření policie odhalilo chybný postup policistů
Za výslech demonstrantů hrozí tresty.

http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=10.05.2007&238m=d&238p=TNOVINY&238v=56273