[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Pomník Czechteku – Neznámému technaři


2007-05-12, 9:04:00 • CzechTek

Pomník Czechteku (neznámému technaři), 4:25´, 2007

Komín opuštěného baráku se tyčí uprostřed vojenského úvozu, uprostřed pozemků, které stát vyhradil pro Czechtek 2006, jako piedestal efemérního a proměnlivého pomníku technařské kultury i dočasného příměří, které mainstreamová společnost s problematickou subkulturou uzavřela. Komín se stává piedestalem v duchu principů recyklace, apropriace, reteritorializace neboli – v ekologické terminologii – reducentství, které jsou typické pro techno kulturu jak na úrovni užití materiálních produktů, které pro konzumní společnost už představují spíše odpad, tak i na úrovni odpadů zvukových a obrazových. Anonymní postava neznámého technaře s digitálním fotoaparátem předvádí fotografické gesto ve snaze po uchování euforického zážitku zdánlivé svobody a nezávislosti. Shrnuje ambivalence provázející tuto kulturu, touhu po autenticitě i po konzumaci zážitku. Kolem piedestalu se po všech stranách rozkládá dočasná autonomní zóna, kde můžou i poddaní státního systému, jeho daňoví poplatníci, okusit dočasné vyvázání ze stávajících sociálních struktur ve prospěch nehierarchické rizomatické síťové struktury rovnocenných jednotek, uzlů – soundsystémů, které jsou soběstačné i na úrovni produkce elektrické energie, byť i tady je soběstačnost pouze iluzorní – pořád jsou přece závislé na ropných produktech. Pomník naivním eskapistickým ideálům nomádské freetekkno kultury i smutnému nepochopení její prospěšnosti pro usedlou státně organizovanou společnost. Konflikt však musí zůstat v platnosti v zájmu zachování čistoty ideálů, i proto se organizátoři Czechteku po vítězné prohře roku 2006 rozhodli ohlásit konec organizování festivalu – aneb, v nejlepším je třeba přestat.

Radim R. Labuda

zdroj: ..:. projekcniplan.mchosting.net :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] krtek: tek mast bý frý (12.05.2007, 14:33:19)
ete ze mame ty kamery