[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Čeká Evropu osud Výmarské republiky? (mervart.blog.respekt.cz)


2007-07-12, 8:48:00 • Komentáře / názory
Kruhová obrana pevnosti Evropa
(David Mervart, blog.respekt.cz, 11. července 2007, 9:00)


Historie nepřináší důkazy. Historie, totiž naše vyprávění minulosti, je neustálým střetem o podobu přítomnosti. Žádná historie žádné minulosti, bohudík, není natolik nalinkovaná, aby neposkytovala žádnou možnost volby.

...
Evropa je v opět jednou v obležení barbarů, prý. Demografické mapy ukazují kriticky stoupající hodnoty osídlení nepřizpůsobivými jinověrci v sladké Francii i hrdém Albionu.

Volá se "pryč s přetvářkou a pokrytectvím" (občas se dodává, tím "humanistickým" a "levicově-intelektuálským"). Naše údajná pseudohumanistická slabost a nerozhodnost, spolu s ochromující politickou korektností, nám znemožňuje – tvrdí mi tu mnozí – zaujmout konečně s plnou upřímností a rozhodností ty pádné a nekompromisní postoje, jaké po nás nesnadná doba vyžaduje: je načase – říkají – přestat si hrát na politicky korektní schovávanou a rázně čelit nebezpečí, které "naší kultuře" hrozí od nekompatibilních a nepřizpůsobivých elementů (ať už jsou to čerstvě dorazivší či v Evropě několikátou generaci bytující Pakistánci či Maghrebiáni či Turci).
Ale jak přesně takovou věc provést? Taková rozhodná "obrana" "naší kultury" se zřetelně nemá dít prosazením standardní ústavně definované zákonnosti, ale nějakým paušálním vyloučením etnicky a konfesně (dosti vágně) definované skupiny. Ti, kdo volají po ochraně evropské civilizace před cizorodým hostile takeover totiž nevolají po zákonném postihu kterýchkoli konkrétních jednotlivců, kteří jakýmikoli svými slovy či skutky podle jejich názoru takovou hrozbu představují (což je jediná legální a legitimní cesta, kterou disponujeme), nýbrž po jakémsi záhadném boji proti celým skupinám paušálně definovaným etnicky a nábožensky.

Jak má být takový boj veden? Ústavně-právní řády našich liberálních demokracií z definice nevládnou žádnými prostředky, jak postihovat jakoukoli takto definovanou skupinu. To jsme si totiž zakázali po špatných zkušenostech se sebou samými. Proto musí tito samozvaní obránci evropských hodnot uvažovat o jiných metodách kolektivní obrany, než jaké v našem stávajícím veřejném řádu připadají v úvahu. Bojím se domýšlet, jaké konkrétní podoby nekompromisních postupů mí kontroverzní kolegové plánují (a oni o tom většinou halasně mlčí!). Ale moje historie (historie té Evropy, do které patřím) mi nabízí několik možností volby.

VOLBA VÝMARSKÁ A CHVATY NEPOVOLENÉ

Poměrně relevantní mi připadá volba výmarská. Je to, jako dnes volba naše, volba formulovaná ve své době jako výběr mezi "ráznou upřímností bez skrupulí" a "slabošským liberálním pokrytectvím". Lidu i elitám Výmarské republiky došla trpělivost s nudnými a zdlouhavými procedurami liberální zákonnosti, s pseudohumanisticky pokryteckou bezzubostí systému ochrany individuálních a minoritních práv. Ve jménu obrany těch pravých hodnot té pravé kultury té skutečně čisté evropské civilizace byly instituce liberální demokracie postupně opuštěny jako nehájené hradby a pod praporem s hákovým křížem zahájeno jest vypořádávání se se všemi nepřizpůsobivými a nekompatibilními elementy. Bylo jich několik milionů.

Neuhýbejme před logickými důsledky vlastních argumentů. Hlásat očišťování Evropy a obranu naší kultury před cizorodými prvky dnes znamená demontovat základní principy liberální demokracie. Nejen pro ty nepřizpůsobivé, i pro nás samé: výjimky bohužel nejsou možné. Ten, kdo v současné Evropě (a dokonce i v provinčních Čechách, kde žádný snědý frekventant mešit žádné auto nikdy nezapálil a žádný teroristický útok nikdy neprovedl) vyhlašuje tvrdý postup vůči nepřizpůsobivým, rizikovým a kulturně a civilizačně nekompatibilním skupinám, musí zvažovat jedině postupy, které nepatří do rejstříku povolených chvatů sebeobrany v civilizovaném liberálně-demokratickém řádu. To by měli takoví lidé jasně vyhlásit, ať víme všichni, o co komu jde a před jaké dějinné volby nás to staví.

více na: ..:. mervart.blog.respekt.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: