[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Ungdomshuset bylo možné vyklidit levněji - se zbraněmi nabitými ostrými náboji (Blisty.cz)


2007-09-5, 9:40:00 • Squatting
Jednostranné pohledy na vyklizení kodaňského „Ungdomhuset“
a následné demonstrace

(Václav David, Britské listy, 5. září 2007)


Na Britských listech vyšly v nedávné době dva články namířené proti vyklizení squattu „Ungdomhuset“ v dánském hlavním městě Kodani. Články byly podle mého názoru silně tendenční, a vůbec nebraly v úvahu práva jiných osob, než těch, které v dotčené budově před jejím vyklizením žily. Pokusím se tedy o pojetí tématu i z jiných stran.

V osmdesátých letech vládnoucí dánská sociálně demokratická strana nebyla schopna řešit nedostatek bytů v Kodani na straně jedné, ani příčiny, které k němu vedly. Jednou z nich byl nadbytek domů, které z různých důvodů nebyly obývány. Určité skupiny mladých lidí se v té době rozhodly takové domy provizorně opravit a užívat, bez ohledu na mínění jejich vlastníků. Někdy, zvláště byla-li stavba ve špatném stavu, nebo v případě neujasněných majetkoprávních vztahů, zůstaly takto obsazené stavby v jejich užívání i několik let. To však často vyvolávalo odpor obyvatel domů v sousedství. V takto obsazených domech byly často nevyhovující hygienické podmínky, docházelo k nelegálním připojením na elektrickou síť a vodovodní řád. V některých případech docházelo v takto nelegálně obsazených domech k trestné činnosti, stahovali se tam uživatelé i distributoři nelegálních drog, o hojné konzumaci alkoholu nemluvě.

(…)Samozřejmě, že by bylo možné vyklidit dům za použití síly mnohem levněji, avšak v rozporu se zákonem a celkově s dánskými společenskými normami. Se zbraněmi v rukou, nabitými ostrými náboji. Jenže o to žádná ze stran nestála.

více na: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: