[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Vládní zpráva o lidských právech opět zmiňuje zásah proti CzechTeku


2007-09-12, 19:59:00 • CzechTek

Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2006

Kapitola 1.5 Svoboda shromaždování – Výsledky šetření kauzy „CzechTek 2005“..:. str.29 (pdf) :.

Na zprávu upozornila Genderová a informační agentura: ..:. gitA :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Radiožurnál: Stav lidských práv v Česku (12.09.2007, 20:03:28)
Radiožurnál - 11.9. 2007

Moderátor (Jaroslav Skalický):

Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková dnes předložila sněmovnímu petičnímu výboru zprávy o stavu lidských práv a o situaci národnostních menšin. V Poslanecké sněmovně byla redaktorka Martina Lustigová, která teď první ze zpráv rozebere podrobněji.

Redaktor (Martina Lustigová):

Zpráva o stavu lidských práv za rok 2006 hovoří například o občanských a politických právech, právech cizinců, právech dětí nebo o problematice Romů. Džamila Stehlíková vyzdvihla mimo jiné možnost vykázat násilníka ze společné domácnosti, uzákonění registrovaného partnerství nebo volbu sociálních služeb, které klientovi nejvíce vyhovují. Největší problémy v oblasti lidských práv vidí v antidiskriminační legislativě.

Host (Džamila Stehlíková):

My jsme poslední zemí Evropské unie, která antidiskriminační zákon nemá, hrozí nám opravdu řízení, které by mohlo stát, český stát miliony a miliony euro, a proto si myslím, naším cílem do konce roku tento legislativní proces dovršit a vlastně splnit tak ten dluh. Nejenom před Evropskou unií, ale i před občany tohoto státu.

Redaktor (Martina Lustigová):

Zpráva se zabývá také právy dětí.

Host (Džamila Stehlíková):

Nejsou účinně chráněny, neboť jsou roztříštěna ochrana práv dítěte mezi jednotlivé resorty, což je pět nebo šest resortů a stále nefunguje kvalitní právní úprava, jakým způsobem svěřovat děti do péče v případě rozvodu rodičů.

Redaktor (Martina Lustigová):

Podle poslankyně Hany Orgoníkové z ČSSD je zpráva sice obsáhlá, ale místy málo kritická. Za ošizenou označila kapitolu, která se věnuje soudnictví, hovořila i o lehkomyslném rozhodování při vydávání cizinců do zemí s nedemokratickým režimem a co se týká ochrany práv dětí, bylo by podle Hany Orgoníkové vhodné, aby soudci byli vzděláni také v oblasti psychologie. O tom hodlá hovořit s ministrem spravedlnosti.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

Po telefonu nás poslouchal předseda Ligy lidských práv Jiří Kopal. Dobrý večer.

Host (Jiří Kopal):

Dobrý večer.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

Jak jsme slyšeli, ministryně vidí největší problém v tom, že neexistuje antidiskriminační zákon. Je to i podle vás jeden z největších problémů?

Host (Jiří Kopal):

Tak, na to se dá dívat z různých stran. Pro nás jako právníky, kteří chrání lidská práva právní cestou je důležité, aby byl zajištěn přístup ke spravedlnosti, a to může zajistit i částečně u některých těch diskriminačních skupin těch diskriminovaných antidiskriminační zákon, v případě, že tam budou efektivní prostředky obrany, tedy třeba žaloba ve veřejném zájmu nebo bezplatná právní pomoc pro ty lidi, většinou ty diskriminované osoby nepatří mezi ty bohaté, aby mohli se dostat ke spravedlnosti a myslíme si, že navržený antidiskriminační zákon v tomto nejde dost daleko, takže s jeho jaksi účelností máme trošku problém.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

Opoziční poslankyně Orgoníková, také jsme to slyšeli, označila zprávu za málo kritickou. Nepřiznává podle vás, či snad dokonce zatajuje vláda něco?

Host (Jiří Kopal):

Tak, velmi, velmi citlivým tématem je to umísťování romských dětí do speciálních tříd a škol tam, kde se jim nedostane stejného vzdělání jako dětem z majority a potom se to naváže na další jejich budoucnost, která není tak radostná a i pro stát samozřejmě to má potom své finanční zátěže, takže v tomto ohledu my říkáme dlouhodobě, že by se mělo více diskutovat o tom, jestli romské děti nejsou tímto diskriminovány a jak by se v tomto mělo pomoci a ta zpráva o lidských právech, stejně jako jiné zprávy o České republice od zahraničních institucí nebo nevládních organizací by toto měla obsahovat a stejně tak jsou prostě další věci, týkající se kontroly lidských práv trošku podceněny, zejména si myslíme, že zpráva je důležitá, ale měla by se zabývat těmi věcmi a těmi oblastmi v té zprávě více z hlediska kontrolních mechanizmů a přístupu obětí a porušování lidských práv ke spravedlnosti, takže popsat se dá hodně věcí, ale důležité je, jestli opravdu v realitě se dostanou oběti porušování lidských práv ke spravedlnosti přes soudní moc a tak dále. To je samozřejmě i část kritiky té poslankyně za sociální demokraty.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

A jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že zpráva něco konstatuje, daří se potom něco tedy i vyřešit, pokračuje ten proces dál nebo zůstane jen u toho, že se tedy něco napíše, jak jste řekl.

Host (Jiří Kopal):

To záleží na tom, jak jsou spolu schopní komunikovat jednotliví ministři a resorty, často problémy třeba právě těch dětí ve směru k soudnictví a dalším věcem procházejí přes více ministerstev, není to sjednoceno, jak už bylo řečeno, a vedle toho samozřejmě existuje zákonodárná soudní moc a často jednotliví ti politici, soudci a další osoby spolu dostatečně nekomunikují a pak vždycky přijde kauza, problém a někdy se ani po té kauze nebo problému, který se medializuje nedotáhne ta věc dostatečně daleko, takže my hodně plédujeme pro to, aby se setkávaly víc tyto profese, aby se více zkoumalo, jak to dělají v zahraničí, v západní Evropě a abychom se učili z příkladů dobré praxe a zaváděli to do praxe i v soudnictví a v dalších oblastech, takže tam si myslíme, že jsou ještě mezery a že vůbec ta komunikace o těch lidskoprávních problémech by mohla být taková otevřenější.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

Ještě poslední otázka. Myslíte si, že se situace, pokud jde o lidská práva u nás, zlepšuje či stagnuje, jak to je?

Host (Jiří Kopal):

Tak zase, záleží na které skupiny se zaměříte nebo problémy, samozřejmě jsou dvě věci, jsou ta lidská práva chudších lidí, kteří mají velmi těžký přístup ke spravedlnosti, protože u nás není zajištěna bezplatná právní pomoc nějak systémově jako v jiných státech, třeba západní Evropy nebo i sousedních státech a druhá věc je, že samozřejmě i s bezpečnostními opatřeními a dalšími zásahy do soukromí z hlediska toho celosvětového boje proti terorismu a předávání dat dochází trošku k devalvaci těch hodnot, které už byly zajištěny vývojem v Evropě i v České republice, tedy určitých práv na soukromí a z obou těchto stran je potřeba vyvažovat věci a upozorňovat na problémy jak z hlediska těch chudších skupin, zranitelných, tak z hlediska toho, těch zásahů do soukromí a takže určitě bude i do budoucna dost práce v těch oblastech ochrany lidských práv.

Moderátor (Jaroslav Skalický):

To byl předseda Ligy lidských práv Jiří Kopal. Hezký večer.

Host (Jiří Kopal):

Hezký večer.