[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

IuRe: Vladá se snaží protiústavně omezit přístup k informacím (iHNed.cz)


2007-10-13, 15:34:13 • Média
Vláda prý posvětila omezení přístupu k informacím
(Ondřej Leinert, iHNed.cz, 12. října 2007, 15:57)


K některým dokumentům údajně občané nemají mít přístup, přestože se nejedná o materiály podléhající státnímu tajemství. Bylo by to v rozporu s ústavou. Možným problémem se už zabývá také sněmovní výbor.

Vláda se podle občanského sdružení IuRe rozhodla "vyhovět nelegitimním požadavkům NATO a EU na omezení přístupu občanů" k některým informacím. Jde o informace, "které jsou pro tyto instituce nepohodlné zveřejnit, zároveň však nejsou v režimu právních předpisů o utajovaných informacích a nesplňují tedy podmínky pro státní tajemství," uvádí IuRe.

zdroj více na: ..:. iHNed.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Stanislav Penc: stanovisko (13.10.2007, 19:24:15)
Sněmovní tisk č. 280


Vládní návrh změny zákonů o ochraně utajovaných informací, archivnictví a svobodném přístupu k informacím vkládá do našeho právního systému pojem specifické informace, což jsou informace přicházející z Evropské unie a NATO. K přijetí této novely jsme jako ČR vázáni mezinárodními dohodami.
Vědomi si důležitosti této novely přesto nemůžeme nechat bez povšimnutí následující:
a) V návrhu změny zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti je vypuštění § 21 odst. 8 i přesto, že navrhovaná změna zákona v § 23 se na onen § odvolává.
b) V zhledem k tomu, že zákon upravuje nakládání s určitými písemnostmi tak, že de facto omezuje přístup veřejnosti k nim, nelze připustit zásadu vyplývající z navrhovaného doplnění § 62 tedy, že v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí a příslušná zpravodajská služba nevydá vyžadované stanovisko do 30 dnů má se za to, že stanovisko je kladné. Obě instituce by měli v takto závažné věci vypracovat stanovisko vždy. Praxe posledních let, kdy bezpečnostní prověrku obdrželi i tací, kteří uvedli záměrně chybné osobní údaje, nebo prokazatelně spolupracovali s minulým režimem, je jasný argument, aby za jednotlivá rozhodnutí byl vždy někdo konkrétní odpovědný.
c) Stanovisko dle § 62 se vydává k bezpečnostnímu oprávnění, které je v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy ČR. Tato formulace je natolik vágní, že stojí zato, aby toto bylo lépe rozvedeno a upraveno.

Pro shora uvedené navrhujeme návrh znovu posoudit, odstranit zmiňované závady a poté předložit.
[2] TV Nova: Poukoušejí se NBÚ a Ministerstvo vnitra o protiústavní krok? (16.10.2007, 09:09:48)