[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Před 8 lety: Otevřený dopis Dokumentačního střediska pro lidská práva k 17. listopadu


2007-11-17, 17:11:00 • Retro
Právo na spravedlnost

Před listopadem 1989 Veřejná bezpečnost a další represivní orgány používaly při rozhánění demonstrací a zásahům proti disentu hrubého násilí. Pokojní demonstrující byli biti, byli proti nim nasazováni psi, slzný plyn a vodní děla, byli svévolně zadržováni, týráni a vyváženi za město. Desítky lidí tehdy utrpěly zranění, základní lidská práva tisíců lidí byla závažným způsobem porušována. V souvislosti s tehdejšími zásahy proti demonstrantům bylo do dnešního dne stíháno jen asi 10 osob, z toho pouze 5 osob bylo odsouzeno. Je zcela zřejmé, že v České republice pachatelé tehdejšího násilí nebyli dosud řádně potrestáni.
Konec komunistické totality v roce 1989 však neznamenal ukončení porušování lidských práv ze strany státních orgánů.
Od roku 1989 došlo v České republice k mnoha dalším případům policejního násilí, špatného zacházení se zadrženými a dalšímu zneužívání pravomocí veřejného činitele ze strany příslušníků Policie České republiky.
Některé z těchto případů jsou veřejně známé: brutalita policistů při zásahu proti aktivistům při Velké pardubické v roce 1993, zásah v rockovém klubu Propast v roce 1996 a proti demonstrantům protestujícím proti tomuto zásahu v roce 1997, brutální chování policistů vůči občanům v době Global Street Party v roce 1998, zásah proti chodcům, zvědavcům a demonstrantům 1. května 1999 v Praze, neadekvátní zásah proti občanům a novinářům 28. října 1999. Ani v těchto známých případech nebyli pachatelé dosud řádně potrestáni, vyšetřování vyplynula do ztracena nebo byla přijata pouze mírná kázeňská opatření. V případech, kterým veřejnost věnovala menší zájem je situace ještě horší. O desítkách dalších případů se dosud nikdo nedozvěděl, protože se oběti takového porušení svých práv bojí proti policistům vystoupit.
O častém porušování práv občanů svědčí i oficiální statistiky o počtu stížností na policisty. Jen za rok 1998 bylo podáno 7337 stížností. Z tohoto počtu však policisté sami vyhodnotili pouze 970 stížností jako oprávněné. U většiny těchto uznaných stížností bylo rozhodnuto, že se nejedná o trestný čin, ale pouze o kázeňský přestupek. Kázeňsky potrestán byl jen mizivý počet policistů. Je nutné zdůraznit, že o oprávněnosti stížností nerozhodují orgány nezávislé na policii, nýbrž odbor kontroly a stížností Policie ČR. Případy, které jsou podány jako trestní oznámení, má vyšetřovat Inspekce ministra vnitra. Ze statistických údajů i rozboru řady konkrétních případů je jasné, že současné kontrolní mechanismy policie ani platná právní úprava neposkytují záruky dostatečné ochrany práv občanů před zneužíváním policejních pravomocí.
Tyto záruky neposkytuje ani dosavadní přístup politických představitelů zodpovědných za dohled nad bezpečnostními složkami a jejich řízení k případům porušování práv občanů ze strany těchto složek.
Po deseti letech od listopadu 1989 je třeba říci, že při prevenci policejního násilí i prosazování zákona a práv občanů v této oblasti udělala Česká republika jen malý pokrok.
V těchto dnech připomínáme výročí svrhnutí totalitního režimu, které bylo podníceno reakcí na policejní brutalitu. Toto výročí je vhodnou příležitostí k přijetí zásadních změn.
Proto:
Požadujeme, aby vláda věnovala větší pozornost ochraně občanů před policejním násilím.
Požadujeme, aby byla přijata taková zákonná opatření, která by umožňovala účinnou a nezávislou kontrolu činnosti policie a bezpečnostních složek.
Požadujeme, aby byla pochybení a trestná činnost policistů řádně vyšetřována a trestána.
Požadujeme, aby za pochybení a trestnou činnost policistů nesli politickou zodpovědnost představitelé příslušného resortu.

Dokumentační středisko pro lidská práva
Stanislav Penc, Filip Pospíšil

V Praze dne 16.listopadu 1999
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] mydli-to: (17.11.2007, 22:32:14)
Poslanci chtějí větší nezávislost inspekce na ministerstvu vnitra 4 / 4
Zpravodajství ČTK | 14.11.2007 | 21:19 | rubrika: Parlament, státní spr. -
Praha, Středoč. kraj, ČR | autor: har


Praha 14. listopadu (ČTK) - Oslabení vlivu ministerstva vnitra na
policejní inspekci, které navrhuje reforma policie, není podle některých
poslanců dostatečné. Podle reformního návrhu by šéfa inspekce mohla v
budoucnu jmenovat vláda a na její činnost by dohlížela zvláštní sněmovní
komise. Ještě důraznější "odluku" inspekce od ministerstva na jednání
sněmovního výboru pro bezpečnost žádala například šéfka poslaneckého klubu
zelených Kateřina Jacques. O plánované reformě dnes se členy výboru
diskutoval ministr vnitra Ivan Langer (ODS).

"Jsem zklamaná, že (předložený) návrh nepředstavuje radikální odluku
inspekce od ministerstva vnitra," řekla na jednání výboru Jacques.
Požadavek na co nejmenší závislost šéfa inspekce na ministerstvu vznesl i
předseda sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
Jeroným Tejc (ČSSD). Ten zároveň nastolil otázku, zda by nebylo dobré
zřídit další inspekci - pro kontrolu orgánů činných v trestním řízení,
tedy například státních zastupitelství.

Současný návrh v úterý kritizovali i zástupci Českého helsinského výboru a
Ligy lidských práv, podle kterých jde o kosmetické změny. V ČR podle nich
chybí nezávislý orgán, který by řešil již od počátku stížnosti na
příslušníky policie a trestné činy policistů. Inspekce ministra vnitra,
která má toto na starosti, podle nich není dostatečně nezávislou
institucí. Tento stav podle nich nezlepší ani reformní opatření.

Langer v minulých dnech členům výboru předložil nový zákon o policii a
normu, která dále upravuje i ostatní zákony. Své připomínky k zákonům i
dalším opatřením mají poslanci předložit nejpozději na počátku prosince.

Langer chce, aby nové zákony projednal parlament příští rok a normy mohly
platit od roku 2009. Tomuto termínu se má přizpůsobit i nelegislativní
část reformy. Proto dokument, který dnes ministr poslancům představil,
obsahuje i časový harmonogram plánovaných změn.

Připravovaná reforma policie se skládá z takzvaných deseti pilířů. Ty
tvoří jednotlivé oblasti, kde se má fungování policie změnit. Představený
dokument například obsahuje dvě varianty územního členění policejních
správ. Jedna počítá s osmi oblastními správami, druhá jejich počet stanoví
na 14, aby jich bylo stejně jako krajů.

Reforma počítá i s novou strukturou neuniformované policie. Langer v této
souvislosti odmítl, že by plánoval rušit některý ze speciálních
celorepublikových útvarů. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu,
Národní protidrogová centrálu a Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality mají podle něho postupně přejít pod jediný zastřešující úřad.

Ministr zdůraznil, že klade velký důraz na vzdělávání policistů, které
také tvoří jeden z pilířů. Policisté by také v budoucnu měli v daleko
větší míře využívat ke své práci výpočetní techniku.

Součástí reformy je i takzvaný Projekt 1000. Jeho cílem je modernizace
prostor, ve kterých policisté pracují, ale také vytvoření přívětivějšího
prostředí pro lidi, kteří přijdou na služebnu. V budoucnu by tak již lidé
například neměli s policisty hovořit přes zamřížované okénko nebo sedět v
čekárně společně s pachateli trestných činů. V rámci projektu také
policisté získávají nové počítače, nábytek a připojení na internet.
Modernizace technického vybavení policie má zahrnovat i obnovu vozového
parku.
[2] Petr: (18.11.2007, 19:42:17)
To bude zase bordel.
[3] Fízl: Kateřina (22.11.2007, 22:17:59)
je fajná kočenda
[4] police: fuck off Czech tek!!! (08.12.2007, 22:00:17)
fuck off Czech tek!!! - podpora policie