[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Za pochod neonacistů je svými nekompetentními rozhodnutími spoluodpovědná plzeňská samospráva (Český helsinský výbor)


2008-03-1, 12:52:00 • Komentáře / názory
K souvislostem shromáždění neonacistů v Plzni dne 1.3.2008
(tisková zpráva Českého helsinského výboru, 29. února 2008)


Vyjadřujeme znepokojení nad okolnostmi, které vedly k nemožnosti omezit konání shromáždění neonacistů v Plzni, jež se uskuteční 1. března 2008.
Považujeme za nepochybné, že se jedná o shromáždění vymykající se kautelám zákona o právu shromažďovacím. Jeho zřejmým účelem je popírání či omezování práv občanů a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti (ve smyslu § 10 odst. 1 písm. a/ zákona), jakkoliv je původně oznámeným účelem protest proti potlačování svobody projevu a shromažďování. Skutečný účel a cíl je však zcela zřejmě zřetelný z povahy neonacistického uskupení Národní odpor, s níž je svolavatel úzce spojen. Jsme toho názoru, že shromáždění svolavatele majícího charakter hnutí směřujících k potlačení práv člověka a šíření nesnášenlivosti má být bez dalšího zakázáno, protože takové shromáždění bude mít jen stěží jiný cíl než hnutí jako takové.


Přesto však, vzhledem k nesystémovému a zcela zřejmě protiprávnímu postupu veřejné správy (zejména Úřad městského obvodu Plzeň 3 a Magistrát města Plzně) neexistuje způsob, jak konání této akce zabránit (s výjimkou možnosti jejího rozpuštění). Rozhodnutí plzeňského primátora o zákazu shromáždění vyvolává vážné znepokojení, když bylo učiněno způsobem zcela ignorujícím zákon a zcela zřejmě muselo být zrušeno soudem. Příslušní úředníci jsou tak svými rozhodnutími spoluodpovědni za konání prakticky nezakázatelného shromáždění neonacistů, kterým mohou svým postupem spíše pomoci (mohou jim mj. dodat pocitu mučednictví). Takové nezákonné rozhodnutí zároveň vyvolává pochybnosti, nakolik je veřejná správa připravena ctít zákonnost a nakolik se obdobná svévolná restrikce shromažďovacího práva může v jejich praxi objevit v obecném měřítku.

více na: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: