[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Kyberfeminismus, umění a technokultura (InstitutUmění.cz)


2008-03-15, 9:59:00 • Média
Kyberfeminismus mezi uměním a globální technokulturou
(Denisa Kera, Ateliér, 10. ledna 2008)


Tradiční feminismus a jeho představa sdružování na základě sdílení identit, problémů nebo cílů ustoupil v posledních desetiletích různým postfeministickým projektům, které zdůrazňují pluralitu – často konfliktních – cílů a identit. Jedním z hlavních důvodů tohoto vývoje jsou nové podoby společnosti globalizované technologiemi, ve které dochází k relativizaci národnostních i dalších tradičních rozdílů. Feministický projekt už není chápán jako utopické budování dokonalé a rovnoprávné společnosti, ale jako experiment, jehož cílem je problematizovat společenské stereotypy a vytvářet podmínky pro radikální pluralitu a jinakost. Právě umění a technologie hrají v tomto vývoji zásadní roli a také vytvořily podmínky pro nástup kyberfeminismu.
Termín kyberfemismus se objevuje kolem roku 1992 v publikacích teoretičky Sadie Plant a ve slavných manifestech australské skupiny umělkyň VNS Matrix (Josephine Starrs, Julianne Pierce, Francesca da Rimini a Virginia Barratt). Pojem či spíše agresivní mem postupně přebírá řada umělkyň a teoretiček, které se v roce 1997 sdružují do první kyberfeministické aliance Old Boys Network. Právě toto uskupení je velice aktivní na nejrůznějších festivalech, včetně Documenta X, kdy vyhlásilo první kyberfeministickou výstavu a slavných 100 antitezí, co kyberfeminismus není. V dalším roce vzniká významné uskupení subRosa, které doplňuje umělecké ambice hnutí o sociální aktivismus. Koncem 90. let se hnutí v této organizované podobě postupně vyčerpává. Řada umělkyň i teoretiček ovšem pokračuje ve své činnosti, jak o tom svědčí podrobný časový přehled celého hnutí a uměleckých projektů, které v jeho kontextu vznikaly, na: feminism http://www.functionfeminism.com.

více na: ..:. InstitutUmění.cz:.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: