[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Výzvu poslancům k dekriminalizaci marihuany podepsalo 77 signatářů – mj. i Marta Kubišová


2008-03-21, 9:13:00 • Drogy
Výzva poslancům k dekriminalizaci konopí

Žádost o změnu zákona

Vážená paní zákonodárkyně, vážený pane zákonodárce
V letošním roce rozhodnete o podobě nového trestního zákoníku.
Žádáme Vás o schválení změn, které navrhujeme.
Nemůžeme se smířit s tím, že v naší zemi jsou lidé považováni za zločince jen proto, že se léčí konopím (marihuanou).
Tito lidé neučinili ani jeden ze skutků, které jsou v civilizovaném trestním právu hodny trestu: neublížili a nezpůsobili újmu druhým lidem a dalším živým bytostem nebo přírodě, neohrozili veřejné zdraví, bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, nezpůsobili vznik trestných činů a nenarušili práva a svobody druhých lidí. Tito lidé se v souladu se znalostmi našich předků, osobní zkušeností i vědeckým poznáním léčí konopím (marihuanou). Pouze za to, že pěstují a ke své léčbě přechovávají konopí (marihuanu), jsou považováni za zločince.

Nemocní lidé se nemohou právně skrýt za tzv. malé množství drogy jako např. drogoví dealeři, protože potřebují množství mnohem větší. Nezneužívají konopí a mohou si ho zdarma vypěstovat sami. To je však v případě netechnického konopí trestné.

Navrhujeme vám znění zákona, které:
nebude kriminalizovat nevinné občany
zlepší zdravotní stav obyvatel a sníží náklady na zdravotní péči
sníží drogovou kriminalitu a veřejné výdaje na policii a soudnictví
posílí drogovou prevenci a její věrohodnost u dětí a mládeže

V návrhu změny trestního zákona navrhujeme přiměřenou formu státní kontroly.

Verdikt Nejvyššího soudu ČR z ledna 2008 o beztrestnosti pěstování a držení konopí (marihuany) pro jeho terapeutické účinky
neznamená, že si daný člověk nejdříve neprojde martyriem policejního vyšetřování, než se prokáže, že pěstujete konopí pro jeho léčivý efekt.

V příloze najdete dokumenty o porušení ústavy stávající i navrženou zákonnou úpravou TZ, návrh na změnu TZ a stručný výčet léčebných účinků konopí.

S úctou

77 signatářů

zdroj a více na: ..:. KonopíJeLék.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: