[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Liberální fašismus na postupu nejen ve Francii (Blisty.cz)


2008-07-25, 8:24:00 • Vládní lži a jiná svinstva
Zrození „liberálního fašismu“ ve Francii
(Miloslav Štěrba, Britské listy, 25. července 2008)


Zákony ministra spravedlnosti Dominika Perbena a policejními metodami zaváděnými Nikolasem Sarkozym je země ohrožována novým politickým systémem – „liberálním fašismem“. Francie a USA – tyto dvě vysoce rozvinuté západní země přicházejí se zásadní tendencí: čím dál tím více svobody pro firmy (liberalismus), čím dál tím více represí pro občany (fašismus). „Liberální fašismus“ nabízí beztrestnost vládnoucím elitám, a současně, zvyšuje kontrolu a represi řadových občanů se zaváděním tzv. „nulové tolerance“.
Svoboda pro firmy se opírá o možnost znečišťovat a plenit životní prostředí, vyhnout se financování veřejných sfér a sociálních plateb (viz daňové ráje), zneužívat růstu nezaměstnanosti na stále větší tlak na mzdy, často na hranici snesitelnosti. Navíc, firmy dostávají jako přídavek od státu nárůst omezení občanských svobod. Stále obtížnější ekonomické podmínky zvyšují počty nezaměstnaných, sociálně potřebných a bezdomovců. Jejich šťastnější spoluobčané jsou utlačováni nedostatečnými mzdami, které potřebují kvůli zvyšujícím se cenám potravin, nájemného a dalších základních potřeb. K předejití možné násilné a ilegální reakci chudých a vyloučených ze společnosti, liberalismus si žádá posílení represí a zavádění policejního státu. Svoboda firem tak může vyprovokovat revoltu občanské společnosti.


Brzy může nastat situace, kdy člověk bude uvězněn za zločiny, které by mohl způsobit. I tak může vypadat realizace „preventivních“ opatření, podobně jako ve filmu „Minority Report“. V tomto filmu je společnost chráněna proti eventuálním zločinům policií, která vyhodnocuje nebezpečí pomocí jasnovidců „dohlížejících“ na občany. V USA se ministr spravedlnosti John Ashcroft vyjádřil pozitivně pro preventivní zatýkaní jak v záležitostech terorismu, tak i kriminálních činů. Ve Francii se k obdobným praktikám přihlásil Nicolas Sarkozy. V duchu této logiky by mohla osoba se zájmem o ekologii považována za potenciální hrozbu vůči globalismu či jaderné elektrárně, ale i nezaměstnaná osoba, deprivovaná svým sociálním statutem, může se potenciálně mstít společnosti útokem na shromáždění občanů.

A tak je jen otázkou času, kdy se stále častěji budeme i u nás setkávat s projevy této globální pandemie strachu. A nemusí jít jen o techna či fanoušky Sparty, jak nás doslova denně krmí média schopností našich maskovaných černých brigád. Nad osobní svobody už dávno vítězí zájem firem, které strádají prodejem falešně označeného zboží na vietnamských tržištích. Nebo je nám vzdálená praxe, o které referoval francouzský tisk v souvislosti se zásahem na předměstí Bayonne?

Je ráno, 5 hodin, prosinec. Tiše, dvanáct příslušníků antiteroristické brigády GIPN, v přilbách, jen oči koukají zpod černých masek, vybaveni vestami proti střelám a s automaty à la Rambo, se chystá zadržet podezřelého dealera drog. Nehlučně obsazují vchody do budovy, umísťují výbušné nálože na zámky dveří. V okamžiku exploze začnou řvát a tak zcela přehluší pláč a křik dětí a manželky podezřelého. Všechen obsah nábytku se v mžiku ocitá na podlaze, praští ničený nábytek. Celá rodina je znehybněna, spoutána a leží s tváří proti podlaze. Ve 2 minutách je byt zcela devastován.

France 2 také ukázala svým divákům, jak jsou v záležitostech zcela banálních používány v USA anti-teroristické brigády. V televizní reportáži tak mohli Francouzi pozorovat akci „commandos“, které policie poslala na pomoc manželce, jejíž muž se rozhodl spáchat sebevraždu oběšením na zahradě. Vtrhli do bytu zděšené ženy za doprovodu známých metod, zpacifikovali ji a svázali za křiku vystrašených dětí. Muž na stromě se zhrozil předvedeným představením policie a dokonce začal volat o pomoc pro své blízké. Policisté ho zneškodnili několika přesnými zásahy....

Naše policejní jednotky se na první pohled zmítají v žabomyších válkách o kompetence při pokutování špatně parkujících či rychle jedoucích spoluobčanů. Nicméně kamery přibývají, a bezpečnostní složky, zdejší příznivci Dalekého Západu odchovaní všemi možnými totalitami, realizují své plány zcela v duchu onoho „liberálního fašismu“.

celý článek na: ..:. Blisty.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: