[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Nenechte se šmírovat - Petice za anonymní Opencard (IuRe.org)


2008-09-5, 7:37:00 • Protestní akce
obrázek Za opencard anonymní a nediskriminační
(IuRe.org, 3. září 2008)


Praha, 03.09.2008 – Občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) zahajuje kampaň za zavedení nediskriminační anonymní verze opencard a odpovědnější přístup ke správě databází osobních údajů. IuRe především kritizuje povinnost vydávat osobní údaje při registraci, bez ohledu na to, jaké služby chce žadatel užívat. K opatrnosti nabádá již fakt, že karta funguje na bázi bezkontaktního čipu, jenž umožňuje čtení uložených dat na dálku, aniž by bylo nutné brát v potaz souhlas držitele. Se svými požadavky formulovanými v otevřeném dopise se IuRe obrací na primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a radního pro dopravu Radovana Šteinera. Občané mají možnost podpořit tyto požadavky podepsáním online petice.

více na: ..:. iure.org:.


Petice za zavedení nediskriminační anonymní verze Opencard

Opencard je nová multifunkční čipová karta, která má dle Magistrátu hl. m. Prahy usnadnit Pražanům život. Aby toho bylo dosaženo, musí se však projekt vyznačovat odpovědnějším přístupem k ochraně osobních údajů. Stávající karta může být zneužita k plošnému sledování pohybu i dalších zvyklostí či chování Pražanů. Riziko zneužití osobních údajů uložených na kartě, se dá snížit především omezením množství zpracovávaných údajů na nejmenší nutnou míru.. Tímto principem předběžné opatrnosti se řídí i požadavky organizace Iuridicum Remedium, které tímto podporuji.

Požaduji proto:

(1) Zavedení multifunční karty opencard, pro jejíž vydání nebude nutné poskytovat osobní údaje a která bude vydávána za stejných, nediskriminujících podmínek, jako dosud vydávaná karta
(2) Výmaz všech osobních i uživatelských údajů a informací o držiteli běžné opencard z centrální evidence a databází po skončení platnosti karty.
(3) Dodržení povinnosti správce databází a umožnit výmaz uživatelských informací osob, které o to požádají

Tato petice je podávána v souladu se zák. 131/2000 Sb. § 7 odst. c)

Podepsat tuto petici

zdroj: ..:. slidilove.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: