[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Langerovo ministerstvo zpackalo návrh zakázu neonacistické Dělnické strany (E15.cz)


2009-01-27, 18:58:00 • Média
Dělnická strana – vlajka Neonacisté se nemusejí bát
(Klára Kalibová, E15.cz, 27. ledna 2009, 7:00)

Návrh na rozpuštění Dělnické strany (DS) vypracovaný ministerstvem vnitra se nepovedl. Neonacisty infiltrovaná partaj má být rozpuštěna proto, že opakovaně porušila zákon o právu shromažďovacím. To, že strana je trojským koněm Národního odporu a že zcela cíleně rozdmýchává etnickou a náboženskou zášť za účelem politického zisku, stojí jaksi mimo vládní návrh.

Absence důkazů i relevantní právní argumentace stejně jako neschopnost předjímat protiargumenty odpůrce činí z dokumentu cosi, co nemělo opustit brány Strakovy akademie. Obavy z návrhu nemá ani šéf DS Tomáš Vandas, který návrh vnitra, na rozdíl od ministerstva samotného, zpřístupnil tisku. Nelze se mu divit. Dokument rozpuštěním strany opravdu nehrozí.
Čtyři strany
Dělnická strana, založená bývalými členy Sládkova SPR-RSČ, se s militantní neonacistickou subkulturou začala propojovat koncem roku 2007. Loni už byla oboustranně výhodná spolupráce (jedni získávají ukázněné voličstvo, druzí legální prostor pro svoji činnost) neoddiskutovatelná.

Návrh na rozpuštění DS byl vládou schválen koncem listopadu 2008 jako důsledek 'poslední kapky' v poháru trpělivosti ministra Ivana Langera, do kterého DS hojně přilévala v průběhu podzimu. Aktivitou, na kterou již nešlo nereagovat, byly události v Litvínově, které vyústily v otevřený pokus o pogrom na romských obyvatelích sídliště Janov.

Již samotný rozsah dokumentu (čtyři strany) dává tušit, že jeho obsah bude s fakty i argumenty na štíru. Pro srovnání, senátní návrh na zrušení KSČM obsahuje několik set stran důkazů. Odůvodnění rozpuštění Komunistické strany Německa mělo více než 400 stran.

Špatný základ
Ačkoli ministerstvo vnitra dlouhodobě tvrdilo, že Dělnickou stranu sleduje a o její činnosti sbírá důkazy, které by mohly vést k jejímu rozpuštění, návrh obsahuje jen zlomek mediálně dostupných informací z posledních čtyř měsíců. Fakticky se věnuje pouze demonstracím v Janově a Hradci Králové. Zcela opomíjí analýzu webových stránek DS, nedostatečně se zabývá veřejnými projevy členů, nepředkládá dostatek důkazů o propojení členské základny se špičkami Národního odporu, pomíjí spolupráci s německými neonacisty a slovenskými neofašisty.

Zdůvodnění návrhu pak postrádá jakoukoli hlubší právní argumentaci. Právníci vnitra zcela pomíjejí závazné mezinárodní dokumenty, nepodkládají své závěry znalostí evropských ani vnitrostátních judikátů (odkazují pouze na jeden judikát Ústavního soudu), Listinu základních práv a svobod užívají pouze pro forma.

Zdůvodnění je vystavěno na skutečnosti, že DS opakovaně porušila zákon o právu shromažďovacím. To je sice pravda, ale vzhledem k zásadě proporcionality tento argument neobstojí. Zcela jinak by působilo, kdyby se ministerstvu vnitra podařilo prokázat antidemokratické směřování celé strany, její dlouhodobé úsilí o násilné řešení problémů s menšinami či notorické spříznění s neonacisty.

Odpovědný odbor
Když se pekaři nepovede houska, nikdo si ji nekoupí. Když lékař špatně léčí, přijde o pacienty. Pokud nebude rozpuštěna Dělnická strana, stane se Česko zemí, v níž je možné veřejně hlásat nenávist vůči Romům a Židům a tuto nenávist realizovat v pouličních střetech. Odpovědnost jednoznačně padá na hlavu Odboru všeobecné správy ministerstva vnitra. Vyvodí ji ministr vnitra?

Autorka je právnička

zdroj: ..:. E15.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] acab: acab (28.01.2009, 00:23:13)
[2] Člověk: Autorka (24.02.2009, 11:11:24)
Autorka není právnička, je to zakomplexovaná rudá židovská píča. Její fotr udával STB a ona sama je nejen hnusná židovka ale taky prostitutka.