[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

DIY Karneval vyhrál soud nad pražským magistrátem (Slídilové.cz)


2009-04-15, 10:55:00 • Protestní akce
Magistrát zakázal karnevalový pochod Freedom not Fear neoprávněně
obrázek(Iuridicum Remedium, Slídilové.cz, 15. dubna 2009)


9. dubna 2009 dal Městský soud v Praze zapravdu organizátorům pochodu Freedom not Fear, když rozhodl, že zákaz karnevalu s kritickým postojem k politice magistrátu, byl nezákonný. Rozhodnutí je pravomocné, magistrát si ovšem ještě může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tento postup není příliš pravděpodobný, vzhledem k tomu, že věc k Městskému soudu přišla již podruhé, a to z Nejvyššího správního soudu, který shledal v předchozím řízení vady a přikázal posouzení věci tak, aby bylo respektováno základní právo na pokojné shromažďování v maximální míře.
„Kauza ukazuje, že problém shromažďovacího práva neleží v legislativě, jak se snaží tvrdit nejrůznější zastánci přípravy restriktivní novelizace shromažďovacího zákona. Již poněkolikáté naopak soud musel zrušit zákaz, který byl opřen o zneužití důvodů dopadu na dopravu a to opět proti nepohodlnému, kritickému shromáždění“, komentuje rozsudek soudu advokátka Helena Svatošová, která svolavatele zastupovala. Nevládní organizace Iuridicum Remedium, pro kterou pracuje, se ostatně na snahy omezit jeden z trojice „zákonů svobody“ (petiční, sdružovací a shromažďovací) z roku 1990 aktuálně zaměřuje. „Rada vlády pro lidská práva díky nám přijala v únoru podnět ukládající vládě dostat ze zákona odstranit loni vpašovaný nesmyslný a protiústavní zákaz maskování obličejů“, ilustruje represivní trend a aktivity nevládního sektoru proti němu Svatošová. Zákaz maskování obličejů postihuje karnevaly, alegorické akce, ale i shromáždění záměrně anonymizovaných osob. „Pacienti s duševní nemocí sdružení v organizaci Fokus nyní nemohou za práva duševně nemocných demonstrovat v maskách jako dosud, aniž by byli vystaveni stále handicapujícímu odsouzení okolí“, ilustruje dopady zákazu Kateřina Hlatká ze sdružení Fokus Praha.

Karneval Freedom not Fear se v říjnu 2008 uskutečnil na náhradí trase, žaloba proti zákazu na trase původní byla podána z principálních důvodů a ze solidarity s organizátory podobně účelově zakázaných akcí, kteří neměli kapacity a prostředky právně se proti preventivnímu zákazu bránit. Myšlenkou akce Fredom not Fear, na které se v říjnu 2008 sešlo na 2000 lidí byl kreativní protest proti vzrůstající kontrole a represi ve veřejném prostoru ze strany města – šíření kamerového monitorování, přehnaných zákazů alkoholu na veřejnosti a vstupu na zeleň, represi proti bezdomovcům místo pomoci, i vnucení karty opencard, která umožňuje shromažďování řady osobních údajů včetně údaje o pohybu jednotlivce po městě (parkování, pohyb v metru po plánovaném zavedení turniketů).

zdroj: ..:. slidilove.cz :.
pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: