[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
protestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

O medializaci drogové problematiky


2011-01-19, 15:15:00 • Komentáře / názory

Drogy, populismus a autocenzura

(Jiří Berka, Pirátské Noviny, 19. ledna 2011)

Zakazovat občanům užívání (případně držení) jakýchkoli látek je zásah do jejich svobod. Aby se dal takový zákaz vůbec hájit, musí být splněny dvě podmínky – musí existovat pádné argumenty pro nešíření látky jako takové a zákaz by neměl způsobit víc škody než užitku. V poslední kauze takzvaných syntetických drog z Polska média tento úhel pohledu vůbec neberou v potaz a tlačí vládu do rázné akce, která může mýt nezamýšlené důsledky.

zmrd Pavel Severa: Drogy jsou špatné, áno..?

Kamenné obchody s drogami v Česku. Tak by se dalo jednoduše označit nové téma, na které v uplynulých týdnech začala poukazovat některá naše zpravodajská média. Slovo kontroverzní je přívlastek, který se zde ke slovu téma dobře hodí. Označuje totiž výrazný rozkol v názorech a zároveň hlasitou účast zainteresovaných v debatě. Může mít pozitivní, negativní, anebo neurčitý, sporný význam. Mainstreamová média nicméně ráda používají slovního spojení 'drogová problematika', na kterém se začíná ukazovat, jak některé pojmy v rukách žurnalistů pomalu, nenápadně nabývají pejorativního zabarvení. Užívání slova 'problematika' se začíná stále častěji objevovat v kontextech, ve kterých autor nechce sdělit skutečnost, že daná záležitost otevírá problematickou otázku, na kterou je těžké podat jednoduchou odpověď, ale že daná záležitost je problém, který má ovšem jednoznačné řešení: je nutné ho vymýtit.

To je ovšem kontext, kterému masy rády naslouchají a média to dobře vědí. Aby byl totiž článek dobře přijat, často se skrytě stylizuje do stanoviska, o kterém předpokládá, že ho zaujímá většina čtenářů. Pisatelé článků o nových kamenných obchodech s legálními syntetickými drogami, které byly do Česka 'přesunuty' z Polska, debatu otevírají, ale činí tak se vší obezřetností politické korektnosti. Agresivními titulky typu "valí se k nám drogy z Polska, zákon nic nedělá!" dávají jasně najevo k jakému postoji se v této 'problematice' přiklánějí. Dobře vědí, že si článek přečtou i ti, kteří již a priori vědí, že je nečeká nic jiného než uhlazené balení čistého populismu. Je to právě tento konzervativní přístup rázu 'kam vítr, tam plášť', který dělá tyto články v mých očích spíše směšnými nežli seriózními.

Sebere-li totiž čtenář odvahu a otevře si debatní fórum pod článkem, zjistí z té verbální džungle, že zdaleka ne všechny příspěvky zaujímají podobné společenskopoliticky populární stanovisko volající po genocidě 'feťáků' (ačkoliv takových je zde rovněž celá řádka). Valná část diskutujících by byla například pro legalizaci, v některých případech dokonce všech drog (názor radikální a v každém případě nacházející se na úplně opačném pólu než názor politicky korektní). S čím se ovšem čtenář rovněž setká, je humor (ostatně jako ve skoro každé otevřené debatě). "Ještě, že jste napsali, kde ty obchody jsou, já si tam hnedka skočím koupit nějakej matroš." četl jsem při takovémto průzkumu jeden z příspěvků (necituji doslovně).

Svědčí-li takovéto 'lehkomyslné' výroky o něčem, pak o tom, že určitá část obyvatel má již z celé „drogové problematiky“ tak trochu legraci. A skutečně, věty jako "tyto syntetické drogy mají podobné účinky jako marihuana nebo hašiš" dělají drogám, které jsou v těchto článcích házeny všechny do jednoho pytle, spíše reklamu. Hrůzyplný a varovný tón, kterým zpravodajové hlavních večerních zpráv velkých komerčních televizních stanic vyslovují slovo 'marihuana', má tendence naladit každému divákovi, který kdy marihuanu vyzkoušel (a že jich nebude málo), na tváři pobavený škleb.

Takováto stylizace médií se tak nakonec může podílet na tom, že i jedinci, kteří původně s užíváním a distribucí tvrdších či tvrdých drog nesouhlasili, začnou s drogovou kulturou již z principu sympatizovat, neboť se chtějí vymezit proti dogmatickým postojům, které jim začnou připadat směšné. Drogy jako nástroj pobavení nakonec používají již sama mainstreamová média. Kolikrát se dočtete, že tuhle devadesátiletá babička pěstovala na zahrádce marihuanu a jiné 'veselé historky' z drogového prostředí, které stejně jako článek varující před kamennými obchody se syntetickými drogami, touží především po senzaci. Verbování davu proti marihuaně se již dávno stalo maskou tzv. dvojí morálky.

více na ..:. PirátskéNoviny.cz :.

klíčová slova: drogy

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: