[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Roman Týc je mediální kýč - rozhovor s Milanem Mikuláštíkem


2012-03-1, 19:18:00 • Komentáře / názory

Milan Mikuláštík: Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč

(Proti šedi, 29. února 2012, 18:52)

K případu Romana Týce se vyjadřuje hodně lidí, a ne každý pozitivně. Dostali jsme i řadu reakcí z výtvarné obce, které se Týcova činnost nezamlouvá, většina umělců ale nechce k věci mluvit veřejně. Milan Mikuláštík ze skupiny Guma Guar se nebojí. Dejme mu slovo.

...

ProtiŠedi.cz: Na internetových diskusích ses vyjadřoval v tom smyslu, že causa Romana Týce je mediální kýč. V jakém smyslu je kýčem?

Milan Mikuláštík (Guma Guar)

Milan Mikuláštík: Naše současná společnost je společností simulací, vyprázdněných obsahů, tak teď tady máme taky jednu pěknou vyprázdněnou simulaci disidenta.

Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč. Kýčem jsou novinové titulky tvrdící, že umělec "jde sedět za úpravu semaforů", Umělec byl přitom za svůj streetartový kousek odsouzen k pouhé pokutě. Do vězení jde, protože zmíněnou pokutu odmítl zaplatit. O výšce pokuty lze diskutovat, nikde se ale během emotivní kampaně na jeho podporu neobjevuje informace o tom, že se Týc pokoušel soud obelhat a ke svému činu se zprvu nehlásil.

Soud musel z tohoto důvodu jednání odročit a povolat k identifikaci policistu, který Týce vyšetřoval. Předpokládám, že i tento fakt se odrazil na výšce trestu. To, že si jméno David Brudňák (tak totiž znělo původní občanské jméno Romana Týce) změnil na David Hons, také potvrzuje, že se opakovaně snažil vyvázat ze zodpovědnosti za svůj čin. Naprostým kýčem je proto Brudňákovo vyjádření, že "nejlepší je tím zpříma projít", když se předtím pokoušel o pravý opak.

Kýčem jsou výkřiky, že umělec by neměl být vězněn za své umění. Podle této logiky by tedy mělo být umění vyvázáno ze systému zákonů? Co když takový umělec provede loupežné přepadení, vraždu, stačí pak prohlásit, že šlo o umění a tím bude vše automaticky smazáno? Co kdyby Krejčíř nebo Kožený prohlásili své podvody za umělecká díla? Měli by být omilostněni?

Umělec musí mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan. Pokud bude pro umělce platit jiná spravedlnost než pro ostatní, nežijeme v právní společnosti, ale v její karikatuře. Vést diskusi o tom, zda by umění mělo být kriminalizováno, či ne, je naprostým nesmyslem a nepochopením principu rovnosti před právem. Kriminalizováno tady ostatně není Týcovo umění, ale zásah do dopravního systému a pohrdání spravedlností, kterou se nejprve pokusil obelhat (až když se mu podvod nepodařil, stylizoval se do oběti systému). Ve filmu Trafačka jej pak slyšíme nahlas uvažovat, že se mu vyplatí jít do vězení, protože by za měsíc stejně nebyl schopen příslušnou částku vydělat.

Dvojí metr pro spravedlnost je o to absurdnější ve světle faktu, že Týc svou tvorbu zpeněžuje, jde tedy o zboží a Týc/Brudňák je podnikatelem, který toto zboží nabízí. Podnikatel, který bude své zboží propagovat pomocí černé reklamy, bude stejně jako Týc/Brudňák hnán k zodpovědnosti. Jeden z Týcových semaforů se ostatně již před více než čtyřmi roky objevil v internetové aukci a byl úspěšně vydražen. Jak asi stoupla umělcova cena po této reklamní akci – protože čím jiným, než chytrou reklamní akcí na osobu Romana Týce je celá kauza?

...

celý rozhovor na ..:. ProtiŠedi.cz :.

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře:
[1] Guma Guar: (02.03.2012, 03:47:06)
Guma Guar: "My často opakujeme, že galerie používáme jen jako prostředek k šíření politických názorů a ke kritice. Nás v rámci naší tvorby umělecké otázky zas tak moc nezajímají, nás zajímá politika."
[2] axasa: (15.04.2012, 15:08:49)
Celkem zajímavý článek