[teknival, czechtek, policejní násilí, lidská práva, lži politiků]
englishprotestykulturavideomédiahumorczechtek

CzechTek WebLog

Roman Týc, Vykradač hrobů - oznámení o zahájení přestupkového řízení


2012-04-30, 21:12:00 • Alternativní kultura

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor občansko správních agend
Oddělení správního řízení

spisová značka: R 0416/2012
číslo jednací: UMCP1 050888/2012
oprávněná úřední osoba / linka: Bc. Jaroslav Šimáček / 221097333
datum: 12.04.2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

Městská část Praha 1, Úřad Městské části, odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení, jako správní orgán příslušný dle § 26 odst. 3 zákona Č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o pohřebnictví) a dle § 53 odst. 1 a 55 odst. 1 zákona ČNR Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkového zákona), oznamuje podle ustanovení § 67 a § 72 přestupkového zákona, že bylo zahájeno přestupkové řízení ve věci projednávání přestupku osoby:

David Hons, nar. XXXXXXXX

který je podezřelý ze spácháni přestupku podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. j) zákona o pohřebnictví, neboť přestupku se dopustí ten, kdo zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, kterého se měl dopustit tím, že:

měl v přesně nezjištěné době v objektech krematorií v Praze 10 – Strašnice a Praha 5 — Motol, vybrat z kontejnerů na odpadky lidský popel a v době od ledna 2011 do září 2011 měl z tohoto popele vytvořit 19 obrazů, které byly následně vystavovány v galerii Dvorak Sec Contemporary v Praze 1, Dlouhá 5, na výstavě nazvané ROMAN TÝC, 27.9.2011, VYKRADAČ HROBŮ.

Poučení:
Podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu máte právo si v řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
Účastníka řízení podle § 56 správního řádu vyrozumíváme, že k posouzení, zda se jedná o lidský popel, byl přibrán Kriminalistický ústav.

Bc. Jaroslav Šimáček
Oprávněná úřední osoba

Účastník řízení:
David Hons, Umělecká 1003/1, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7

Roman Týc – vykradač hrobů (1/2) Roman Týc – vykradač hrobů (2/2)

pridej.cz

<= starší příspěvek   novější příspěvek => 
vaše komentáře: